fbpx
Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A GTF LABORATOR GEOTEHNICA&TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUĂ ȘI ACTIVE NOI”

Anunț de presă

Anunț de presă

                                       30 APRILIE 2022

Finalizarea proiectului

„DEZVOLTAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A GTF LABORATOR GEOTEHNICA&TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUĂ ȘI ACTIVE NOI”

GTF LABORATOR GEOTEHNICA&TEREN DE FUNDARE S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A GTF LABORATOR GEOTEHNICA&TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUĂ ȘI ACTIVE NOI”, cod MySMIS 122500, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea GTF prin realizarea unei investiții inițiale ce constă în crearea unei unități noi și productive activând în clasa caen 4312 –lucrări de pregătire a terenului, investiție pe care o propune la cofinanțare și la care va participa cu 30% din costurile eligibile.  Investiția inițială  constă  în active corporale și necorporale necesare desfășurării activității și cu care se va realiza pătrunderea de către GTF  pe piețe noi- piața nouă de servicii, piață noua geografică, piață online, prin certificarea de la început a activității din punct de vedere al managmentului , dar și prin certificarea calității serviciilor livrate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea societații prin crearea unei unități de servicii și prin achiziționarea unor active corporale și necorporale: buldozer pe șenile, excavator pe șenile, excavator cu dotări, miniexcavator, instalație mobilă solară, sisteme informatice, laptop asistiv, magazin virtual-shop online, trei certificate pentru sisteme de management în conformitate cu standardele ISO 9001 ( sistem de management al calității), ISO 14001 ( sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 ( sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și un certificat nou de serviciu ISO IEC 2000-1:2011, participarea la târguri internaționale de profil.
  2. Crearea până la finalizarea activităților proiectului, un număr de 4 noi locuri de muncă, ca umare a implementării proiectului de investiții propus, dintre care 3 locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate – tineri până în 24 de ani, tineri care au terminat studiile de doi ani și nu a avut un loc de muncă stabil, remunerat, persoane cu vârsta peste 50 de ani.
  3. În perioada de 12 luni de implementare a proiectului se va asigura diseminarea de informații privind investiția ce va fi efectuată, prin derularea unor acțiuni de promovare și publicitate a proiectului (comunicate de presă, autocolante aplicate pe utilaje, instalarea unei plăci permanente, a unui panou temporar) și prin crearea magazinului virtual de vânzare a serviciilor .

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.928.256,64 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.520.245,32 lei (60,46%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 621.219,76 lei (10,67%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.680.599,32 lei (28,87%).

Data începerii proiectului este 01.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.04.2022.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/ regiunea Sud-Est il reprezinta crearea unei unitati noi de serviciu fiscalizata in judetul Tulcea prin care taxele si impozitele datorate pentru bunuri si salarii se varsa la bugetul local Tulcea.

Date contact: Municipiul Tulcea, Strada Bacului Nr. 7, Dana Comerciala mal drept intravilan nr. cadastral 5715, Teren în suprafață de 300 mp și container birou, Judet Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Pascu Ileana, telefon: 0766.237.212, email: gtflaborator@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button