Anunţuri

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății Echipamente pentru Construcții SRL prin inființarea unei unități de serviciu în județul Tulcea”

- Anunț de presă

 

Anunț de presă

               Data 27 Februarie 2021

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății Echipamente pentru Construcții SRL prin inființarea unei unități de serviciu în județul Tulcea”

Echipamente pentru Construcții S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea societății Echipamente pentru Construcții SRL prin inființarea unei unități de serviciu în județul Tulcea”, cod SMIS 122915, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea și dezvoltarea sustenabilă a competitivității societății Echipamente pentru Construcții SRL prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională națională și internațională.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea de active corporale și necorporale: macara mobilă cu braț telescopic, instalație mobilă solară, laptop asistiv, magazin virtual-shop online, trei certificate pentru sisteme de management și un certificat nou de serviciu, participarea la târguri internaționale de profil, anunțuri de presă pentru debutul și finalizarea proiectului, autocolante/plăcuțe pentru echipamentele/utilajele achiziționate, placă permanentă și panou temporar;
  2. – crearea a patru locuri noi de muncă: doi operatori utilaj (macaragiu), un mecanic și un reprezentant vânzări online și marketing. Din cele patru noi locuri de muncă, două locuri de muncă sunt destinate persoanelor aparținând categoriilor defavorizate (tineri cu varsta cuprinsă între 15-24 de ani sau persoane cu vârsta peste 50 de ani);
  3. – o unitate nouă de servicii în Municipiul Tulcea, str. Taberei nr 26, platformă betonata =100 mp și birou, celula 5 = 20 mp, județul Tulcea unde se va desfășura activitatea CAEN 4399-alte lucrări speciale de construcție n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.988,193,92 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.652.000,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.954.200,00 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 35 de luni, respectiv între 19.04.2018 și 28.02.2021.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 4 noi locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0744.392.666, mail: echipamente2018@gmail.com, persoana de contact: Claudiu – Narcis BĂRBULESCU.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top button