fbpx
Anunţuri

Finalizarea proiectului „Extinderea capacității de producție a societății VARI BLUE SRL în domeniul de activitate 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”

- anunț de presă

Anunț de presă

                           29 Decembrie 2023

Finalizarea proiectului „Extinderea capacității de producție a societății VARI BLUE SRL în domeniul de activitate 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”

 

VARI BLUE S.R.L. este beneficiarul proiectului „Extinderea capacității de producție a societății VARI BLUE SRL în domeniul de activitate 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”, cod MySMIS 125851, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în extinderea capacității de producție a societății în domeniul C.A.E.N.  2931 “Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu active corporale și necorporale: post de transformare 400 kva, instalație fotovoltaică 200 kwp, utilaj de tăiere laminare componente electronice, laptop asistiv, utilaj de tăiere laminare componente electronice condensator (2 buc), utilaj de asamblare flanșă, cuzinet, conector, faston, termistor, utilaj sudare automată prin inductanță și electrod de carbon (3 buc), sistem IT (3 buc), magazin virtual-shop online, trei certificate pentru sisteme de și un certificat nou de serviciu, participarea la târguri internaționale de profil, anunțuri de presă pentru debutul și finalizarea proiectului, autocolante/plăcuțe pentru echipamentele/utilajele achiziționate, placă permanentă și panou temporar;
  2. – crearea a patru locuri de muncă: reprezentant online vânzări, șef producție și doi operatori. Din cele trei noi locuri de muncă, două locuri de muncă sunt destinate persoanelor aparținând categoriilor defavorizate (tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani sau persoane cu vârsta peste 50 de ani);
  3. – o unitate de producție dotată cu sistem -instalație fotovoltaică pentru optimizarea iluminatului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.172.742,14 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.506.506,00 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.867.674,06 lei.

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/regiunea Sud-Est îl reprezintă crearea unei unități noi de serviciu fiscalizată în județul Tulcea prin care taxele și impozitele datorate pentru bunuri și salarii se colectează la bugetul local Tulcea.

Date contact: Loc de implementare: Orașul Măcin, Strada 1 Decembrie Nr. 139 A, jud. Tulcea, persoană de contact: Reprezentant legal LOVIN ECATERINA, telefon: 0744.392.666, email: macin2018@gmail.com.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE