fbpx
AnunţuriEducaţie

Formarea și dezvoltarea experților educaționali la ISJ Tulcea

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea implementează în perioada 1.03.2022-1.09.2023 proiectul “Rethink education and management approach for an Inclusive and Democratic learning Environment”-IDE All, în calitate de beneficiar al granturilor SEE și Fondurilor Norvegiene. Acesta vizează aprofundarea de competențe de re-design  curricular și de management incluziv și democratic, adaptat climatului școlar specific regional și contextului educațional european.

 În cadrul proiectului, formarea a 9 inspectori școlari va avea loc prin trei fluxuri de mobilitate, realizate în colaborare cu partenerii din țările donatoare, Islanda și Norvegia.

Obiectivele  proiectului sunt:

1)      Dezvoltarea competențelor de design thinking, gandire critică, creativă, de rezolvare de probleme prin lucrul în echipă, precum  și a rezilienței pentru 9 inspectori școlari în cadrul cursurilor de formare intensivă.

2)      Dezvoltarea unei rețele scolare democratice și incluzive la nivelul județului Tulcea, ținându-se cont de specificul acestuia, prin aplicarea principiilor și tehnicilor de lucru la clasă, și de management europene, precum și prin aplicarea  priorităților naționale.

3)      Dezvoltarea la elevi, părinți, profesori și manageri școlari a unei noi abordări curriculare prin care să se dezvolte competențele de design thinking, gândire critică, creativă, de rezolvare de probleme prin lucrul în echipă, precum  și a rezilienței într-un cadru școlar incluziv și democratic, în context pandemic, multietnic și cu variate grupuri dezavantajate.

In vederea atingerii obiectivelor, s-au desfășurat, în perioada martie- iunie, 2 mobilități transnaționale la  cursuri oferite de partenerii din țările donatoare: Design thinking in the Classroom,  propus de InterCultural Iceland și cursul Building Inclusive and Democratic School Cultures, oferit de European Wergeland Centre. Prima echipă de experți a fost formată din inspectorii școlari: prof. Ftadeev Brad Floriana Adriana, prof. Buhai Monica și prof. Mangu Sorina, sesiunea de formare vizând dezvoltarea de competențe pentru învățarea prin cooperare și învăţarea colaborativă în cadrul grupurilor multiculturale.

A doua echipă de experți a fost condusă de Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, prof. Viorica Pavel, din aceasta făcând parte și inspectorii școlari prof. Baciu Gabriela Constanța și prof. Voicu Adina Laura. În cadrul formării, experții educaționali și-au dezvoltat competențele de formator în domeniul culturii democratice și al drepturilor omului.

Așa cum declară d-na Inspector Școlar General, Viorica Pavel, rezultatul principal al  proiectului va fi o rețea scolară rezilientă și capabilă să își adapteze acțiunile și deciziile la principiile europene și la prioritățile naționale și locale. Activitățile de follow-up adresate tuturor actorilor scenei educaționale tulcene, vor viza promovarea educației pentru democrație și drepturile omului, a competențelor de tip „whole school approach” și „tailor-made inclusive school environment” pentru dezvoltarea școlii incluzive, având ca punct de plecare Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, elaborat de Consiliul Europei.

Proiectul s-a născut din inițiativa Inspectorului Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, d-na prof. Viorica Pavel și a inspectorului școlar pentru proiecte educaționale, d-na prof. Baciu Gabriela Constanța, în urma analizei de nevoi a sistemului de educație tulcean, în context multietnic și postpandemic, ca provocare a gestionării dinamicii relațiilor școlare.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE