Ştirea zilei

Fostul lider sindical de la Alum acuză: „Tăcere sinistră la sindicat”

Situaţia unuia dintre cei mai mari angajatori din Tulcea, combinatul de alumină ALUM SA, o societate integrată operaţional în colosul industrial ALRO Slatina, este una incertă şi asta de vreo câteva luni de zile, mai precis din ianuarie 2022 când Sindicatul Alum a organizat primele proteste. Mai întâi în curtea combinatului, apoi în faţa prefecturii o lună mai târziu pentru ca apoi, alături de colegi sindicalişti din ţară, să protesteze la Bucureşti. Tema protestului: preţul energiei electrice, componentă importantă în procesul de producţie.

Atunci, liderul sindical Adrian Darie susţinea sus şi tare că locurile de muncă ale salariaţilor nu sunt puse în pericol, însă cu timpul discursul s-a schimbat în momentul în care a anunţat că de la 1 martie începe trimiterea a cel mult 200 de salaruaţi în şomaj tehnic. La sfârşitul lunii trecute, AJOFM Tulcea a fost notificată că la Alum SA vor fi concedieri colective.

Alum SA intenționează să dispună măsura concedierii colective pentru un număr de 442 de salariați, având următoarea structură: personal muncitor – 410, maiștri -11, personal TESA – 21. Precizăm că, din experiența noastră, este posibil ca acest număr să scadă până la finalizarea procedurilor de concediere, existând posibilitate de redistribuiri pe locuri vacante sau reanalizarea situației anumitor compartimente ale angajatorului.
Având în vedere notificarea depusă de angajator, data de la care se vor transmite notificările de concediere este 01.08.2022 și luând în considerare menționarea unui termen de preaviz de 20 de zile lucrătoare, estimăm că încetarea raportuirlor de muncă va avea loc începând cu data de 01.09.2022. data/datele concrete vor fi stabilite de angajator, pentru fiecare caz în parte.” este răspunsul oficial al AJOFM Tulcea care confirmă faptul că ALUM SA a demarat procedurile de concediere colectivă pentru 442 de angajaţi.

Gheorghe Dragu, fostul lider sindical acuză!

„Pentru a 3 oară în aproape 50 de ani de activitate, salariaţii de la Alum Tulcea trec prin situaţii dramatice prin pierderea locurilor de muncă. În 2003, sindicatul primea o notificare de la angajatorul de atunci, prin care era informat de necesitatea reducerii numărului de salariaţi cu 500. După negocieri dure sindicatul a convins angajatorul să reducă numărul la 200. Toţi salariaţii au fost consiliaţi de sindicat şi au plecat cu salarii compensatorii, iar pentru cei rămaşi au fost urmărite condiţiile de muncă câteva luni până la întoarcerea în activitate a celor plecaţi. În decembrie 2006 din nou sindicatul a primit o notificare de la angajator prin care era informat cu necesitatea suspendării activităţii pentru retehnologizare, întrucât costurile de producţie erau peste preţul pieţii. După alte negocieri dure cu administraţia de atunci pentru criteriile şi condiţiile celor ce urmau să plece precum şi condiţiile pentru cei rămaşi. Peste 1000 de salariaţi au plecat atunci în 2 luni fără nici o concediere colectivă mulţumiţi de negocierea făcută de sindicat. Fabrica a repornit în 2010 cu aproximativ 700 de salariaţi faţă de 1300 în trecut. În urmă cu aproximativ 3 luni sindicatul primeşte o notificare pentru timiterea în şomaj tehnic a aproximativ 200 de salariati. Au plecat fără nici o reacţie din partea sindicatului la nivelul instituţiilor statului locale sau centrale. Acum din nou administraţia a notificat sindicatul pentru concedierea a aproximativ 500 de salariaţi din cauza costurilor ridicate de producţie, în special preţul gazului. Din nou tăcere sinistră la sindicat nimic în presa locală, nici o consiliere a salariaţilor pe criterii şi condiţii de plecare sau rămânere, iar salariaţii sunt debusolaţi şi nemulţumiţi. Porţile sindicatului închise pentru salariaţi, deschise doar pentru ucrainieni. De ce oare?” a transmis fostul lider sindical pe pagina sa de socializare.

Ce servicii oferă AJOFM persoanelor disponibilizate
Pentru a veni în sprijinul celor care vor fi disponibilizaţi de la Alum, facem aici o scurtă prezentare a serviciilor oferite de agenţie, conform legii. Potrivit art. 51 din Legea nr. 76/2002 ,în sensul legii, constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele activităţi:
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională care presupune:
Informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională au ca scop cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, documentelor necesare pentru înscriere la şomaj, cuantumului şi duratei legale a indemnizaţiei de şomaj, precum şi a serviciilor de care pot beneficia în condiţiile legii.
Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislaţia cu privire la:
1) sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
2) formarea profesională a adulţilor;
3) asigurări sociale şi pensii;
4) asigurarea venitului minim garantat;
5) înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii, asociaţii familiale şi activităţi independente;
6) asistenţa socială;
7) relaţii de muncă.

b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă, servicii care au ca obiectiv prevenirea şomajului prin ocuparea imediată a locurilor de muncă disponibile, precum şi creşterea şanselor de reintegrare profesională prin dobândirea de noi tehnici şi cunoştinţe.
Aceste servicii se realizează prin:
1) oferirea de locuri de muncă în ocupaţia de bază, vacante pe piaţa muncii atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, pe perioadă determinată sau nedeterminată;
2) prezentarea activităţii serviciilor de mediere în vederea ocupării unui loc de muncă, precum şi a posibilităţilor de formare profesională;
3) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) şi instruirea în vederea accesării acestuia;
4) informaţii privind stimularea financiară prevăzută de lege pentru încadrarea în altă localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru încadrarea la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu;
5) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de muncă;
6) informarea şi pregătirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă;
7) informarea cu privire la alte acţiuni organizate pe piaţa muncii în vederea oferirii unui loc de muncă: proiecte locale, programe de ocupare prin muncă la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piaţa muncii.

c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată, măsură care se realizează prin asigurarea unor servicii de informare şi consiliere privind cariera profesională, precum şi prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată ori de instruire la locul de muncă.

d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului, au ca scop identificarea necesităţilor şi priorităţilor persoanelor asistate, în vederea orientării acestora către cele mai potrivite măsuri active.
Modalităţile de realizare a acestei măsuri constau în chestionarea persoanelor care urmează să fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienţa în alte activităţi decât cele în care sunt calificate, precum şi în evaluarea şi valorificarea chestionarelor în vederea orientării lor spre măsurile de combatere a şomajului.

Procedural, în perioada următoare AJOFM Tulcea și anagajtorul vor lua măsuri pentru realizarea următoarelor activități:
Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contactează conducerea unităţilor, precum şi organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, în vederea stabilirii unui program comun de lucru.
Prin programul comun de lucru se stabilesc: data şi locul desfăşurării serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numărul participanţilor, precum şi reprezentanţii angajatorilor, ai organizaţiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, care colaborează cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se ţine seama de situaţia în care se află angajatorul, respectiv restructurare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciară şi faliment.
În vederea acordării serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă culeg informaţii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completează de către beneficiari.
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot propune angajatorilor care vor efectua restructurări ale activităţii, ce pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale ale personalului, următoarele măsuri:
a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariaţii care vor fi disponibilizaţi, format din reprezentanţi ai conducerii angajatorului şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor, coordonat de un preşedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajaţii care urmează să fie disponibilizaţi în găsirea unui nou loc de muncă adecvat, în cel mai scurt timp posibil, de preferinţă înainte de încetarea activităţii în unitate;
b) constituirea unor centre de tranziţie care să ofere un cadru organizat pentru acordarea în mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizează, de regulă, în spaţii puse la dispoziţie de către angajatorii ce urmează să îşi restructureze activitatea.

Back to top button