Anunţuri

GABOS SUPER SERVICII SRL – ANUNŢ ANGAJARE

GABOS SUPER SERVICII SRL anunţă intenţia de angajare pentru următoarele categorii de posturi:

1 reprezentant de vânzări online pentru gestionarea vânzărilor în cadrul magazinului virtual www. indeq.ro, va interacţiona cu clienţii şi se va ocupa şi de promovarea afacerii în online, prin metode de email marketing şi marketing digital direcţionate către o nişă de clienţi direct interesaţi zona ITI-DELTA DUNĂRII
Postul de reprezentant vânzări online este compatibil atât pentru persoane tinere şi foarte tinere (sub 24 de ani) cât şi pentru persoane cu vârsta peste 50 de ani. De asemenea postul este compatibil atât pentru persoane cu studii medii cât şi pentru cele cu studii superioare. De asemenea, având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor privind egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, postul este compatibil cu persoane cu dizabilităţi de locomotive, dar şi de auz/vorbire având în vedere că postul nu necesită deplasare sau interacţionare directă cu clientul ci implică activitate în on-line.
GABOS SUPER SERVICII SRL are în dotare laptop asistiv cu system braille OPTELEC ALVA 640 COMFORT
Responsabilităţi şi sarcini:
-administrarea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi autohtoni şi străini;
– prezentarea, promovarea şi vânzarea serviciilor în conformitate cu standardele şi politicile comerciale ale companiei;
– urmărirea realizării planului de vânzări lunar, trimestrial, anual;
– monitorizarea derulării şi finalizării contractelor.
Cerinţe:
– atenţie distributivă, simt pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie;
– personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate şi eficientă;
-cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word şi Excel, Internet);

1 post deservent (macaragiu)
FIŞA POST DESERVENT (MACARAGIU)
Macaragiul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
să asigure exploatarea macaralei în conformitate cu instrucţiunile producătorului;
b) să cunoască macaraua pe care lucrează şi condiţiile tehnice privind utilizarea acesteia, pe care să le aplice întocmai;
c) să cunoască şi să respecte codul de semnalizare;
d) să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există persoane pe macara; în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrări de reparare, întreţinere şi revizie, manevrele se execută sub directa supraveghere a RSL;
e) să ia în primire şi să predea macaraua prin consemnare în registrul de supraveghere; dacă macaraua prezintă defecte care periclitează siguranţă în funcţionare, macaragiul o opreşte din funcţiune şi anunţă şeful punctului de lucru şi şeful ierarhic;
f) să participe la lucrările de reparare, întreţinere şi revizie, precum şi la toate verificările tehnice care se efectuează la macaraua pe care o manevrează;
g) să interzică accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara;
h) să consemneze în registrul de supraveghere a macaralei toate observaţiile privind deficientele în funcţionare ale acesteia;
i) să nu acţioneze macaraua atâta timp cât în zona periculoasă nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă.

1 post deservent utilaj pompa betoane ( Betonist )
FIŞA POST BETONIST (DESERVENT UTILAJ POMPA BETOANE)
Betonistul se ocupa cu prepararea betoanelor cu mijloace mecanizate, turnarea betonului în cofraje şi / sau tipare, compactarea betoanelor, tratarea suprafeţelor elementelor de beton după betonare, precum şi cu verificarea lucrărilor de betonare.
Competente personale: să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.); să fie apt din punct de vedere medical

2 posturi deservenţi utilaje pompa de epuizment
Au prioritate la angajare persoane cu domiciliul/reşedinţa/viza flotant în una dintre localităţile din aria ITI-DELTA DUNĂRII
Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, municipiul Tulcea, în județul Tulcea: Baia, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor sau în județul Constanța: Corbu, Istria, Mihai Viteazu

Aşteptăm CV-uri la adresa :
lucianpopescu33@yahoo.com
telefon 0723697881

Back to top button