fbpx
Anunţuri

GAL ”Oamenii Deltei” anunță lansarea unui APEL DE SELECTIE !

APEL DE SELECTIE 

in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 Masura LEADER , Sub-masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor  în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – GAL Oamenii Deltei

 Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2024– M5/6B

Masura lansata: M5/6B „Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza,  patrimoniu cultural si calitatea vietii

Asociatia GAL OAMENII DELTEI, in calitate de beneficiar al proiectului „Acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru Sub-Masura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunta lansarea apelului de selectie pentru Masura M5/6B „Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii”.

Data lansării apelului de selecție: 25.01.2024

Data limită de depunere a proiectelor: 23.02.2024

Beneficari eligibili:

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar neraburabil acordat prin aceasta masura sunt:

Comunele si asociatiile acestora, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare, situate in teritoriul GAL Oamenii Deltei, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

-Organizatiile neguvernamentale (ONG), legal constituie conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulteriore);

-Unitati de cult constituite conform legislatiei nationale in vigoare;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei GAL Oamenii Deltei: Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 12.00.

Alocare totala pe sesiune: 93.939,82 euro FEADR

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de: 93.939,82  / proiect

Tipul sprijinului nerambursabil: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele negeneratoare de venit

Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selectie, poate fi consultata si descarcata si prin accesarea urmatorului link: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m5-6b/.

Documentele Justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie in conformitate cu cerintele Fisei masurii M5/6B din SDL si cu Ghidul solicitantului,anexe la prezentul apel de selectie,in vigoare la data lansarii, disponibile siin format electronic pe site-ul GAL, la sectiunea dedicata: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m5-6b/.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului si documentele anexa aferente Masurii M5/6B  „Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii”, elaborat de GAL OAMENII DELTEI, care poate fi consultat si descarcat la adresa http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m5-6b/.

DATE DE CONTACT – GAL OAMENII DELTEI, unde beneficiarii pot obține informații suplimentare sunt:

Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050

Sediu administrativ: Mun. Tulcea,  str. Mircea Vodă nr.49, camera 305

Telefon: 0723519948, E-mail: office@galoameniideltei.ro, Website: www.galoameniideltei.ro

Informațiile detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul administrativ al GAL OAMENII DELTEI, pe suport tiparit.

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE