fbpx
Prefectura

Grevă de avertisment a salariaţilor din Prefectură!

- "e dreptul salariaţilor să protesteze, dacă sunt nemulţumiri", declară noul prefect Dan Munteanu

Sindicatul ,,Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică, reprezentând Instituțiile Prefectului din 34 de județe, a anunţat că va declanşa o grevă de avertisment la care vor participa 1500 salariați prin încetarea colectivă și voluntară a lucrului în data de 10 februarie 2022, orele 10.00- 11.00, la sediul lnstituției Prefectului din județele afiliate. Prefectul Dan Munteanu a fost informat despre această formă de protest şi a declarat: „e dreptul salariaţilor să protesteze, dacă sunt nemulţumiri”

Ce cer sindicaliştii de la Sindicatul Egalitatea?

Salariații Instituției Prefectului organizează această acțiune de protest împotriva tratamentului salarial aplicat de Guvernul României, un tratament nejustificat, discriminatoriu și disproporționat în raport cu salariații altor autorități și instituții publice centrale sau locale.
Consecințele acestui tratament salarial sunt următoarele:
– Migrarea personalului specializat și calificat din structura de specialitate către alte instituții sau autorități publice;
– Dificultatea încadrării posturilor vacante cu personal specializat din alte instituții sau autorități publice locale din cauza lipsei motivației salariale și a volumului mare de muncă;
– Încadrarea posturilor vacante cu personal venind din mediu privat, care, de regulă, promovează greu concursurile de recrutare și necesită o perioadă destul de îndelungată de adaptare la specificul activității și rigorile funcției publice;
– Supraîncărcarea personalului existent cu volumul de lucrări preluat de la funcționarii care și-au încetat raporturile de serviciu, cu consecințe negative asupra climatului organizațional.

Despre funcţionarii publici din prefecturi

Activitatea desfășurată de funcționarii publici din instituțiile prefectului este una de ordin constituțional și reprezintă principalul mijloc juridic prin care Guvernul României își îndeplinește atribuțiile referitoare la conducerea administrației publice la nivel local, respectiv prin intermediul aparatului de specialitate al fiecărei instituții a prefectului, Guvernul, îndrumă, coordonează și verifică activitatea autorităților administrației publice locale și a serviciilor publice deconcentrate.
Prin intermediul reprezentantului său în teritoriu, Guvernul asigură și garantează respectarea legii pe plan local de către autoritățile administrației publice locale, atribuții constituționale care se realizează de către Prefect, cu sprijinul personalului specializat din subordinea acestuia, pe cele două mari paliere:
1. palierul care vizează exercitarea tutelei administrative, concretizată prin efectuarea controlului de legalitate asupra actelor administrative ale autorităților administrației publice locale, dar și asupra persoanelor (aleșilor locali);
2. palierul în care Prefectul acționează ca reprezentant al Guvernului, pentru conducerea și coordonarea activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, care sunt organizate și funcționează la nivel teritorial.

Atribuţiuni tot mai multe pentru prefect şi angajaţii prefecturii

Conform Codului Administrativ, Prefectul este reprezentant al Guvernului în teritoriu, este conducător al serviciilor publice deconcentrate, este șef al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență CJSU, respectiv președinte al Centrului Local pentru Combaterea Bolilor. Deși gestionarea la nivelul întregului județ a contextului pandemic generat de CORONAVIRUSUL SARS-CoV-2 a presupus și presupune în continuare o activitate intensă a CJSU, care este convocat de mai multe ori pe săptămână, inclusive în week-end-uri, la presiunea unui curent nefavorabil al opiniei publice, care a fost invitată să se pronunțe cu privire la activitatea instituției prefectului fără a cunoște bazele legale, a fost eliminat sporul de 30% acordat în contextul riscurilor asociate infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Mai mult, începând cu anul 2020, atribuțiile instituțiilor prefectului au fost suplimentate considerabil, prin intrarea în vigoare a OUG nr. 84/2020, în baza căreia se derulează Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (acordarea de ajutoare alimentare și de igienă) și a OUG nr. 115/2020, care stabilește măsurile necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Prin aceste acte normative, instituțiile prefectului din toată țara au preluat majoritatea atribuțiilor de recepție, monitorizare, raportare și coordonare ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (aferente acestor două cheme de ajutor pentru persoanele defavorizate acte normative), precum și o parte din atribuțiile autorităților publice locale, fără a se asigura însă și o remunerație adecvată pentru implementarea acestor programe finanțate din fonduri europene, așa cum prevede art. 16 alin 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în contextul în care angajații din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, beneficiază de majorarea salariilor de bază în condițiile stipulate de art 17, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiți din fonduri publice.

Ciudăţenii salariale, de-a dreptul hilare

La data acestui protest, s-a ajuns în situația ca, personalul cu atribuții de control să aibă un salariu mult mai mic decât cel al personalul a cărui activitate o controlează. În baza actualului cadru normativ din România, nivelul salariilor de bază al funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului este jumătate din nivelul salariilor pe care le au funcționarii din administrația publică locală și teritorială, aspect care nu are nicio rațiune juridică din perspectiva atribuțiilor și a principiilor de organizare a administrației publice din România.
Avem în vedere și faptul că, prin modificări legislative din anii precedenți, functiile publice din cadrul Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, Direcției Județene de Statistică, Gărzii Forestiere și Administrației Județene a Finanțelor Publice au fost deja incluse in grila de salarizare a funcțiilor publice de stat.

Sindicatul ,,Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică reprezintă Instituțiile Prefectului din județele Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Caraș Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE