fbpx
Ştirea zilei

IMPORTANT: Hotărârea 13 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

Întrunit în şedinţă extraordinară, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul Municipiului Tulcea a adoptat Hotărârea nr. 13 prin care au fost luate o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii  virusului SARS-CoV-2 la nivelul municipiului. 

Hotărârea a fost adoptată ca urmare a faptului că ieri, 9 noiembrie 2020, s-a comunicat de către Direcţia de Sănătate Publică înregistrarea unei valori de 2, 88/1.000 locuitori privind incidența cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivel de municipiu.

HOTĂRÂREA
Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul municipiului Tulcea, se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile..
Art. 2 În vederea evitării aglomerării transportului public, începând cu data prezentei hotărâri, la nivelul municipiului Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu, toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați au obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul
activității nu permite acest lucru, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.
Art. 3 În toate unitățile de învățământ, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor se vor desfășura în sistem on-line.
Art. 4 (1)În municipiul Tulcea și suburbia Tudur Vladimirescu, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00-05.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00-05.00 pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între  locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara municipiului a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror
interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, vaporul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau
orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
Art. 5 Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private la nivelul municipiului Tulcea.
ART. 6 (1) Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târguri, bâlciuri, piețe mixte și volante și a talciocurilor în municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu,
definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) În municipiul Tulcea se permite activitatea piețelor agroalimentare în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară, astfel:
– în Piața Sfântul Gheorghe(Piața Nouă):
– în platoul acoperit dinspre str. Păcii se suspendă activitatea și utilizatorii vor fi relocați în parcul Sfântul Gheorghe, 35 de producători și 14 persoane juridice cu activitate de comercializare legume/fructe;
– la platoul vestic al pieței s-a desființat un perete, prin ridicarea prelatelor ce delimitau piața de partea carosabilă.
– în Piața Veche:
– se închide pavilionul de producători iar aceștia, în număr de 14, vor fi relocați în imediata apropiere, pe platoul din fața halelor de carne/brânză;
– se închide hala Dunărea și cei patru agenți economici se relocă în zona deschisă a pieței.
– în Piața Vest se închide hala de legume/fructe și cei 16 utilizatori ce-și desfășurau activitate în această locație se relocă în parcările adiacente pieței.
(3)În funcție de evoluția situației, conducerea ”Agropiețe S.A. Tulcea”, va analiza posibilitatea organizării de piețe agroalimentare volante, în aer liber, pe alte amplasamente din municipiul
Tulcea și va anunța în prealabil producătorii agricoli și cumpărătorii, inclusiv prin communicate oficiale.
(4) Direcția de Poliție Locală asigură ordinea și liniștea publică precum și paza, în incinta și în imediata apropiere a acestor obiective, astfel:
– în Piața Sfântul Gheorghe, zilnic 4 polițiști locali care asigură serviciul 24 din 24 ore;
– în Piața Veche, zilnic 2 polițiști locali/personal contractual, prin rotație, în intervalul orar 14.00-08.00;
– în Piața Vest, zilnic 2 polițiști locali/personal contractual, prin rotație, în intervalul orar 14.00-06.00.
În cele trei piețe, pe lângă efectivele enunțate la aliniatele precedente, vor patrula echipaje formate din câte doi polițiști locali, la diferite intervale de timp, atât ziua cât și pe timpul nopții.
ART. 7 În municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor
alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor
din tutun nr. 349/2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
ART. 8 (1) În municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu, se instituie obligația ca operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00-21.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
ART. 9 Implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre se va face pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button