Ştirea zilei

(În direct) Prima ședință a Consiliului Județean Tulcea din 2022!

Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 28 ianuarie 2022, ora 10.00, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 decembrie 2021

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 decembrie 2021

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea, organizate în mandatul 2020-2024 prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

4. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 349/28.12.2021 și a Dispoziției nr. 350/ 30.12.2021 cu privire la majorarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2021

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit pe anul 2022, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2023- 2025

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Județean de Urgență Tulcea

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor bunuri din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2022 și pentru estimarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene și comunale, pe anii 2023- 2025

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

9. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământ special în anul şcolar 2022 – 2023

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie ” Tulcea, pentru anul 2022

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2022

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Tulcea, administrate şi finanţate din bugetul judeţului Tulcea, pentru anul 2022

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Tulcea și în administrarea Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

14. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

15. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Niculitel si Turda – Sarichioi” aprobate prin Hotararea Consiliului

Judetean Tulcea nr. 11 din 27.01.2017, cu modificarile si completarile ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică a clădirii – Spital Boli Contagioase Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 212 /.2017

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

18. Proiect de privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizarea energetică a clădirii – Spital TBC Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 213 /2017

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială nr.14, Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 49/2018,

cu modificările ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14, Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.

140/2018, cu modificările ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică imobil – Corp C 1, strada slt. Gavrilov Corneliu”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.

143/2019

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea Portului Tulcea – de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.

152/2018, cu modificările ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea”,

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 105/2019, cu modificările ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanță Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 144/2019, cu modificările ulterioare

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Navală în Delta Dunării”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Tulcea pentru perioada 2021-2027” elaborată în cadrul proiectului „Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în

sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea

27. Diverse.

Back to top button