fbpx
Instituţii

Început în forţă pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea

Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a desfăşurat, în luna ianuarie 2022 un număr de 138 acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat  17 amenzi în valoare de 127.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 102 avertismente și au fost dispuse 147 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 73 controale, în urma cărora s-au aplicat 30 avertismente şi 13 amenzi în cuantum de 100.000 lei. Au fost dispuse 73 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Cu ocazia controalelor efectuate inspectorii de muncă au identificat 3 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, fiind sancţionaţi 2 angajatori cu amenzi în valoare totală de 50.000 lei.

Cele mai frecvente neconformitaţi constatate:

  • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
  • nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă organizat ;
  • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a suspendării, respectiv încetării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
  • nerespectarea obligaţiei de a înmâna un exemplar din contractul individual de muncă salariaţilor, anterior începerii activităţii.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate un număr de 65 controale, aplicându-se 72 avertismente şi 4 amenzi în cuantum de 27.000 de lei. Au fost dispuse 74 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Cele mai frecvente neconformitaţi constatate:

  • neconsemarea în fişele de instruire individuală a rezultatului instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • neidentificarea riscurilor specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică;
  • nesemnalizarea zonelor de contaminare epidemiologică;
  • nerevizuirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button