fbpx
Ştirea zilei

Inspecția Muncii a găsit mii de neconformități la benzinăriile din țară!

În perioada 15 – 22 iulie  2022, s-a desfășurat Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730. Campania s-a desfășurat în toate județele și a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

La nivelul județului Tulcea au fost efectuate 28 acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat  33 de sancțiuni, din care 24 avertismente și 9 amenzi, în valoare totală de 24.000 lei. Pentru remedierea neconformităților constatate au fost dispuse 37 măsuri.  În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 14 controale, în urma cărora s-au aplicat 6 avertismente şi 6 amenzi în cuantum de 12.000 lei. Au fost dispuse 16 masuri pentru remedierea neconformităților constatate.  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate un număr de 14 controale, aplicându-se 18 avertismente şi 3 amenzi în cuantum de 12.000 de lei. Au fost dispuse 21 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat și specific; documente neactualizate, precum acela privind protecţia împotriva exploziilor și certificatul de examinare „in situ”, pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv; neefectuarea verificării periodice a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare; lipsa instruirii adecvate în domeniul S.S.M. privind atmosferele explozive; lipsa instrucțiunilor privind folosirea surselor de foc deschis (inclusiv pentru fumat) și a indicatoarelor de semnalizare de securitate și a zonelor „Ex”, fumatul interzis, etc.), precum și a marcajelor căilor de acces si de circulaţie; neacordarea echipamentului de protecţie corespunzător, din materiale care nu pot produce descărcări electrostratice, dar și neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare de către lucrători; depozitare necorespunzătoare a materialelor inflamabile și  buteliile fără gardă de protecţie nedemontabilă, manipulate manual, care nu prezentau capacul de protecţie montat prin infiletare,  operatori GPL neautorizaţ și lipsa autorizației ISCIR la stația GPL sunt cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.      

În domeniul relațiilor de muncă, deficienţele cele mai frecvente sunt: nerespectarea dispoziţiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de rapaus săptămânal și de sărbătoare legală; neevidenţierea reală, în documentele de evidenţă a timpului de muncă, a numărului de ore efectiv lucrate de către salariaţi; nerespectarea obligației legale de a ține evidența timpului de muncă la locul de muncă; neevidențierea în documentele de prezență a orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă; inexistența copiei contractului individual de muncă la locul de muncă; neevidențierea, în contractul individual de muncă, a programului inegal și nerespectarea dispoziţiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

 Pentru neconformitățile depistate în cadrul campaniei de control efectuate în perioada 15 – 22 iulie 2022, inspectorii de muncă au aplicat 1171 de sancțiuni, din care 1009 avertismente și 162 amenzi, în valoare totală de 702.300 lei. Pentru remedierea neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă, au fost dispuse 786 de măsuri, iar în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost dispuse 1038 de măsuri, cu termene de îndeplinire precise. Măsurile dispuse de inspectorii de muncă au termene concrete de remediere a neconformităților constatate, iar aceștia vor monitoriza modul în care angajatorii îndeplinesc măsurile dispuse, la termenele scadente.

Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat: ”Am coordonat acestă campanie și m-am implicat direct în acțiunile de control, însoțind echipe de inspectori de muncă din județele Cluj, Bihor și Maramureș, întrucât verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care sunt expluși riscurilor de explozie și incendiu reprezintă o preocupare permanentă a Inspecției Muncii. Campania derulată la această categorie de angajatori face parte din Programul cadru de acțiuni pentru anul 2022, iar acțiuni similare care au vizat prevenirea situațiilor ce pot conduce la producerea de evenimente la angajatorii unde există astfel de riscuri au mai fost desfășurate și în anii precedenți, cele mai recente având loc în anul 2020. Riscul de producere a unor evenimente este legat de faptul că, în activitățile de distribuție a carburanților auto, produsele petroliere comercializate în stațiile de distribuție pot forma, în combinație cu aerul, amestecuri explozive, iar în contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție a carburanților. De asemenea, încălcarea, în domeniul relațiilor de muncă, a prevederilor privind timpul de muncă și de odihnă, poate genera, pe fondul unei stări de oboseală, situații de risc atât pentru lucrători cât și pentru consumatori, așa cum un risc crescut îl generează și utilizarea muncii nedeclarate. În acest domeniu, cea mai gravă abatere constatată este reprezentată de cele 8 situații de muncă nedeclarată, dintre care 3 persoane nu aveau contracte individuale de muncă încheiate. Pe lângă dezavantajele, menționate de fiecare dată, pe care munca nedeclarată le produce asupra lucrătorilor, de data aceasta, insist asupra unui exemplu clar de inconștiență a angajatorilor față de situațiile foarte grave pe care le-ar putea produce un lucrător neinstruit din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și față de care angajatorul este în imposibilitatea de a-l responsabiliza pentru munca prestată și pentru eventualele pagube produse sau de a-l cerceta disciplinar.”

Rezultatele acţiunii vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor expuşi, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de distribuţie a carburanţilor și creșterea gradului de conformare la obligațiile legale din domeniul relațiilor de muncă.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button