Tulcea

Interpelare pe problema calităţii apei la nivelul judeţului Tulcea

-solicitarea senatorului Costel Vicol a venit în contextul în care, la nivelul județului Tulcea au existat probleme legate de poluarea apei

Ieri, 17 februarie 2021, am solicitat clarificări domnului Barna Tánczos – ministrul mediului, apelor și pădurilor, referitoare la problema calității apei la nivelul județului Tulcea. Solicitarea a venit în contextul în care, la nivelul județului Tulcea au existat probleme legate de poluarea apei, probleme mediatizate la un moment dat şi în mass-media (aspecte care mi-au fost comunicate în urma audiențelor).
Un alt motiv, pe care îl cunoaștem cu toții, îl reprezintă faptul că ne confruntăm cu pandemia # COVID19, când distanțarea socială alături de o igienă strictă reprezintă o modalitate simplă şi eficientă de a rămâne sănătoşi, iar accesul la apa potabilă este esențial pentru sănătatea familiilor noastre.
Pentru o cât mai bună informare a dumneavoastră, vă redau aici solicitările adresate ministerului mediului, apelor și pădurilor:
1. Care este starea ecologică a corpurilor de apă la nivelul tuturor UAT-urilor din judeţul Tulcea?
2. Care este stadiul implementării programelor de măsuri pentru soluţionarea problemelor identificate în legătură cu gospodărirea apelor la nivelul judeţului Tulcea?
3. Care este stadiul proiectelor (lucrărilor) de înfiinţare, modernizare, extindere, reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, modernizarea staţiilor de epurare existente sau construcţia altora noi, prin fonduri guvernamentale sau prin finanțarea/cofinanțarea lor din fonduri europene, ce vor conduce în final la îmbunătăţirea calității resurselor de apă din judeţul Tulcea şi implicit a calității vieţii locuitorilor?
4. Concret, care au fost măsurile luate la nivelul ministerului mediului, apelor şi pădurilor sau al celorlate instituţii direct implicate și ce măsuri veți întreprinde în perioada imediat următoare, în legătură cu problema deversărilor apelor uzate neepurate, evacuate în mediu?
P.S. Pentru cei care nu mă cunosc:
Sunt omul care nu acoperă problemele, dacă ele există!
Încerc, alături de colegii mei parlamentari, să le rezolv cu fermitate!!!
Costel Vicol, senator Alianţa USR PLUS Tulcea
Back to top button