Ştirea zilei

Investiţii de milioane de lei la Mahmudia şi Sf. Gheorghe

Modernizarea infrastructurii educaționale și sociale, regenerarea urbană și creșterea competitivității unor firme sunt principalele obiective ale unor contracte de finanțare semnate la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Cele 42 de proiecte, având ca beneficiari instituții publice, unități administrativ-teritoriale (UAT) și întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM), sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 (coordonat de MLPDA), în valoare totală de 214.429.944 de lei.

Două dintre aceste proiecte, în valoare de nu mai puţin de 38.514.565,87 lei aparţin unor primării din Judeţul Tulcea, respectiv:

Amenajarea pistei de cicloturism în comună Sfântu Gheorghe din Delta Dunării (jud. Tulcea) – 21.235.285,29 lei

Detaliile pistei de cicloturism şi ale platformei de agrement. În ataşament este un plan de încadrare şi un plan general.

Pista de cicloturism

Pista de cicloturism propusă în comună Sfântu Gheorghe este o rută biciclistică amenajată pe un traseu cu o lungime totală de 6268 ml. Circulaţia pe întregul traseu se realizează în dublu sens, având câte o bandă de circulaţie pe sens. Având în vedere soluţiile constructive şi materialele utilizate, nu se va realiza delimitarea sensurilor prin marcaje.
Accesul către pistă propusă se realizează din reţeaua stradală a comunei Sfântu Gheorghe, iar investiţia în sine reprezintă o cale de acces sub forma unei infrastructuri dedicate bicicliştilor în spaţiul drumurilor comunei.

În ceea ce priveşte finisajele, având în vedere specificul natural al zonei şi statutul de arie naturală protejată în care se inserează investiţia, s-a optat, pe cât posibil, pentru utilizarea unor materiale naturale. Coronamentul pistei este propus a fi realizat din piatră naturală (andezit) pe cea mai mare parte din lungimea pistei. Andezitul este o rocă magmatică, neafectată de apă (absorbţie între 0.1% şi 0.3%) şi extrem de rezistentă la compresiune, precum şi la îngheţ-dezgheţ. Pista se va desfășura la nivelul solului, urmărind profilul terenului, fiind astfel favorabil integrată în peisaj. În zona de pornire, unde este necesar a se racorda traseul la cota digului de apărare şi în anumite sectoare unde profilul traseului prezintă coborâri bruşte, pista se va desfăşura suspendat prin intermediul unor piloţi din beton pe care sprijină structură metalică şi finisajul coronamentului din lemn Massaranduba. Lemnul Massaranduba este un lemn dur, cu densitate înaltă, foarte rezistent la umiditate şi la atacul insectelor şi carilor, însă uşor de prelucrat, tăiat finisat, frezat.
În zonele de intersecţie dintre drumuri, finisajul pistei este întrerupt.

Traseul este împărţit în 9 tronsoane, cu următoarele caracteristici:

Tronson T1, L = 770 ml, S = 1925 mp
Tronson T2, L =347 ml, S = 868 mp
Tronson T3, L = 822 ml, S = 2060 mp
Tronson T4, L = 176 ml, S = 352 mp
Tronson T5, L = 79 ml, S = 196 mp
Tronson T6, L = 1050 ml, S = 2614 mp
Tronson T7, L = 233 ml, S = 582 mp
Tronson T8, L = 1900 ml, S = 4750 mp
Tronson T9, L = 685 ml, S = 1713 mp
————————————————————————–
Lungime totală pistă construită = 6062 ml, Suprafaţa = 15.060 mp,
din care: a. Lungime totală pistă pavaj piatră: 5749 ml
b. Lungime totală segmente coronament lemn: 313 ml
Lungime totală intersecții teren natural: 206 ml
Lungime totală traseu (incluzând traversările la intersecţii) = 6268 ml

Lăţimea generală a coronamentului pistei este de 2,5 m, exceptând tronsonul T4, care face legătura cu platforma amenajată şi care are 2 m lăţime, întrucât porţiunea de drum aferentă este mai îngustă.

Pista va fi executată cu o pantă transversală cu valori între 1,0 și 1,5%, iar profilul longitudinal proiectat va urmări pe cât posibil profilul actual impus de teren, astfel încât să se asigure dirijarea apelor meteorice spre zonele verzi adiacente pistei. Nu sunt necesare amenajări pentru apele meteorice, terenul natural asigurând drenajul apelor. Cotele de nivel proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente.
De-a lungul traseului pistei, acolo unde este cazul, porţiunile de rampă vor avea o înclinaţie maximă de 3%.

Structura pistei de cicloturism propusă pe lungimea pavată cu piatră (5749 ml):
• 10 cm pavaj din piatră naturală (plăci masive andezit);
• 5…8 cm nisip;
• 15 cm balast stabilizat cu ciment 6%;
• 20 cm strat pietriș (refuz de ciur);

Infrastructura pistei de cicloturism va fi alcătuită dintr-o fundație de pietriș cu granulozitate mare (refuz de ciur) și un strat de 15 de cm de balast. Se impune că stratul de balast să fie stabilizat utilizând un ciment cu o proporție de 6%. Suprastructura pistei este alcătuită din plăci masive andezit cu dimensiuni variabile, așezate pe un strat de nisip (sort 0 ÷ 4 mm) având grosimea stratului cuprinsă între 5 și 8 cm. Plăcile de andezit sunt prevăzute între ele cu un rost de 5 mm. Rosturile vor fi umplute cu nisip. Pentru realizarea primului strat de pietriș se vor executa lucrări de îndepărtare a stratului vegetal și apoi lucrări de compactarea pământului. Se vor înlătura toate rădăcinile și buruienile.
Pietrișul se va dispune pe toată lungimea pistei construite în grosime de 20 cm și la rândul său se va compacta foarte bine împreuna cu stratul de balast stabilizat. Compactarea pietrișului se va realiza în straturi succesive cu grosime de până la 10 cm, folosind un vibrator cu placă. Stratul de nisip se compactează de asemenea, iar pentru aducerea stratului la cotă se impune folosirea unui dreptar.
Stratul de nisip trebuie să fie perfect neted, fără urme și nu trebuie pășit pe suprafața de nisip gata pregătită. Partea exterioară a pistei de biciclete va fi protejată cu borduri din andezit cu dimensiunea 10x25cm. Bordura propriu-zisă va fi înglobată într-o fundație de beton cu dimensiunea 10x20cm distribuită pe toată lungimea pistei construite.

Structura propusă pe segmentele suspendate (lungime totală 313 ml):
Fundația pistei din lemn (în zonele unde pista e suspendată), este prevăzută cu piloți/stâlpi prefabricați din beton armat cu secțiune circulară, având diametrul de Ø300mm, dispuşi din 4 în 4 m. Lungimea piloților/stâlpilor este variabilă, în funcție de cât de înaltă sau cât de joasă este pista față de nivelul solului. Primul tronson de pistă va porni racordat la cota digului (+1.70m rMN75 şi va coborî pe o lungime de 100 m până la cota drumului: +0.50m rMN75, după care îi va urma profilul acestuia. Celelate segmente au o lungime de la 30 la 73 m şi asigură continuitatea pistei peste albiile unor canale sau peste zone cu variaţii semnificative de cotă.
Structura de rezistență segmentelor din lemn este alcătuită din grinzi principale – profile tip țeavă rectangulară și rigle din lemn rezistente la umezeală. Coronamentul este alcătuit din lemn foarte rezistent la umiditate și constituie suprafața de rulare a pistei de biciclete.

Pavajul pistei se va realiza cu plăci masive din andezit, tăiate în dimensiuni variabile, în funcţie de geometria pistei şi de topografia terenului pe traseu.
Andezitul este o piatră naturală similară granitului, principala sa calitate fiind rezistenţa extrem de bună la intemperii, absorbţia de apă practic inexistentă făcându-l aproape imposibil de distrus în timp. Andezitul poate fi prelucrat fiamat, rezultând o suprafaţă cu aspect rugos, puternic antiderapantă. Finisajul fiamat se foloseşte cu preponderenţă la exterior, la placaje andezit, trepte andezit, masive andezit, borduri andezit, şi, în general, oriunde se doreşte o suprafaţă antiderapantă.
Dalele masive de andezit pot fi debitate la dimensiuni mari, de până la 2.5×3.0m, ceea ce oferă posibilitatea constituirii unei suprafeţe de rulare cu mai puţine rosturi, deci mai confortabilă pentru biciclişti. Alternarea plăcilor de dimensiuni variabile permite flexibilitate în aplicarea finisajului în funcţie de geometria traseului şi de teren, precum şi crearea unei stereotomii cu valenţe estetice.
Pe segmente scurte, unde profilul terenului prezintă căderi bruşte de cotă, precum şi în zona de pornire unde pista se va racorda la cota digului, coronamentul pistei va fi realizat din profile din lemn Massaranduba, prinse pe structură metalică.

Platforma de agrement

În zona de sud a traseului, platforma existentă în apropierea malului Dunării, în suprafaţă de 2617.6 mp se propune a fi amenajată pentru agrement şi recreere. În acest sens, pe platformă se vor organiza zone pentru odihnă, picnic (luat masa), barbecue şi observarea păsărilor (pe platformă se va așeza un foişor pentru birdwatching dotat cu binoclu). Platforma va fi amenajată cu alei din pavaj piatră naturală, rasteluri pentru biciclete, coșuri de gunoi, mese și banchete.
De asemenea, capetele pistei dinspre Dunăre şi dinspre plajă vor avea amenajate spaţii pentru parcarea bicicletelor şi pentru recreere.
Zona platformei de agrement va fi securizată prin instalarea unui sistem de supraveghere video.

Pe parcursul traseului, la fiecare capăt al pistei, precum şi la intersecţii, se vor monta panouri de informare/orientare/prezentare a zonei vizitate (11 buc.) care să afişeze informaţii de interes general privind puncte de atracţie naturală/culturală, flora şi fauna specifică zonei etc.

Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării în comună Mahmudia (jud. Tulcea) – 17.279.280,58 lei

Localitatea a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare semnificativă a unităților private de turism și a serviciilor complementare. În consecință, Mahmudia a devenit una dintre localitățile populare de destinație pentru petrecerea concediilor de vară, pentru turiștii – români și străini – în Delta Dunării.
În schimb, infrastructura publică este subdezvoltată și nu reușește să răspundă nevoilor
actuale ale localității:


 Malul Dunării în zona centrală a localității Mahmudia prezintă o imagine general dezorganizată, cu puncte de acostare improvizate, suprafețe mari de teren viran, sau
 ocupate de parcări neamenajate;
 Spațiul public destinat pietonilor este de slabă calitate, insuficient și fragmentat.
 Parte a spațiului public și a mobilierului urban, este inadecvată și inaccesibilă pentru persoanele cu mobilitate redusă.
 Lipsesc spațiile pentru promenadă, spațiile de socializare în aer liber și un parc public, pe malul Dunării;
 Lipsesc echipamentele publice, de suport pentru turism și agrement, punctele de
 belvedere, pe malul Dunării, informațiile despre geografia, fauna și flora Deltei Dunării;
 Spațiile de acostare sunt inadecvate și lipsește un spațiu public amenajat pentru
 îmbarcarea / debarcarea grupurilor organizate de turiști.
De aceea este necesară realizarea unor investiții, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea spațiului public, atât în beneficiul locuitorilor comunei, cât și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor turiștilor și vizitatorilor. Se constată în special, nevoia dezvoltării de infrastructură publică la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice și de agrement.
În acest sens, implementarea unui proiect de amenajare a malului Dunării ca spațiu public de agrement reprezintă o prioritate și o oportunitate pentru dezvoltarea comunei Mahmudia.
Acest proiect de amenajare va necesita realizarea de:
 Alei pietonale de promenadă și puncte de belvedere pe malul Dunării;
 Grădină publică și spații verzi cu dotări comunitare și mobilier urban, care încurajează socializarea în aer liber (pergole, foișoare, locuri de odihnă, locuri de joacă, etc);
 Spații de acostare pentru nave turistice și funcțiuni conexe de utilitate publică menite să îmbunătățească accesul la obiectivele turistice naturale din Delta Dunării;
 Spații de recreare / agrement atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care vizitează comună (amfiteatru în aer liber, turn de observare și belvedere, cișmele puncte de apă, etc.);
 Semnalistică și puncte de informare care să ofere informații utile despre traseele și obiectivele turistice din Delta Dunării, geologie, fauna și flora locale, etc;
 Elemente de design incluziv și soluții de accesibilizare astfel încât spațiul public să fie atractiv pentru un public cât mai larg, incluziv reprezentanți ai grupurilor sociale vulnerabile.

Back to top button