fbpx
Ştirea zilei

ISU Delta Tulcea face angajări! Citeşte aici condiţiile

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al județului Tulcea cu sediul în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 16, județul Tulcea, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, posturile de execuție vacante de Ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane – compartimentul Prevenirea Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor și Ofițer specialist I din cadrul compartimentului Informare și Relații Publice.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:
-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris și vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exercițiu;
-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANAT la adresa de e-mail: sru@isudelta.ro, până în data de 01 octombrie 2021, ora 15:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 18 octombrie 2021, ora 16:00.

Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, 0240/524300, int. 27010, 27112 sau pe pagina de internet instituției(www.isudelta.ro).

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE