Ştirea zilei

La a doua probă a Bacalaureatului de toamnă 48 de absenți!

Bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021)

În județul Tulcea au susținut a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2021 (Matematică și Istorie) 248 de candidați (83,78% din totalul candidaților înscriși):170 candidați din promoția curentă, respectiv 78 din promoțiile anterioare. Proba s-a desfășurat astăzi, 17 august, în 4 centre. Nu au participat 48 candidați.

Nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă (Geografie, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Economie, Psihologie, Sociologie, Filosofie, Logică)

19 august 2021 Limba și literatura maternă – proba scrisă

23-31 august 2021-Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistive și digitale.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august 2021, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Back to top button