fbpx
Anunţuri

Lansare proiect „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea“

Comunicat de presă

Data: 15 Iulie 2020

 Lansare proiect „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea“

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 5482 pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea“, Cod SMIS 130528, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bl. 7 – Asociația de Proprietari Armonia, Municipiul Tulcea.

Măsurile de intervenție asupra clădirii vor asigura îmbunătățirea eficienței energetice în special prin lucrări de îmbunătățire a izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție și colectare apă, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe. Se urmărește reducerea consumurilor de energie și emisiilor de carbon.

 

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  • reabilitarea termică a blocului 7 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării, nr. 14, incluzând 38 apartamente de locuit;
  • scăderea anuală estiamtă a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) cu 52.13%;
  • scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 51.52%;
  • scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile
    (kWh/m2/an) cu 56.33%;
  • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (TEP) cu 52.50%.

 

Valoarea totală a proiectului este 1.449.598,57 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.336.577,08 lei, din care:

– 681.654,32 lei, reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;

– 120.291,93 lei, reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

– 301.006,00 lei, reprezintă contribuția asociației de proprietari;

– 233.624,83 lei, reprezintă contribuția proprie UAT Tulcea;

  • Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 113.021,49 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între 12.01.2018 și 31.01.2021.

 

Unitatea Administrativ-Teritorială

Municipiul Tulcea

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE