fbpx
Anunţuri

Lansare proiect „Modernizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public“

- comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 04 noiembrie 2020

 Lansare proiect „Modernizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public“

 Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională SudEst, în calitate de Organism Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 5499/13.05.2020 pentru implementarea proiectului „Modernizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public“, Cod MySMIS 130588.

 Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Tulcea, conform planului de mobilitate urbană durabilă, inclusiv promovarea mobilitații urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătațit, și reducerea numărului de deplasari cu transportul privat cu autoturisme. Proiectul contribuie direct la îndeplinirea obiectivului specific 3.2 al Priorității de investiție 4e, respectiv „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă“, din urmatoarele considerente:

  1. Prin proiect, principalele 5 trasee de transport public de călători se vor dota cu autobuze electrice. Astfel se reduc semnificativ emisiile de carbon generate de parcul auto actual.
  2. Ca urmare a modernizării transportului public local, proiectul va determina schimbarea comportamentului legat de transport la nivelul unui număr semnificativ de utilizatori de autoturisme personale în Municipiul Tulcea, aceștia fiind încurajați să utilizeze transportul public, contribuind astfel la reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră.

Rezultate așteptate generale: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an); Creșterea estimată anuală a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri);

Rezultatele așteptate în funcție de activitățile proiectului: achiziționarea a 20 de autobuze electrice; instalarea a 25 stații de reîncărcare electrică achiziționate construite pentru autobuzele alimentate electric; construirea depoului pentru transportul public urban; modernizarea a 29 stații de transport public; realizarea unui sistem de eticketing; instalarea a 2 stații de încărcare a automobilelor alimentate electric; implementarea unui sistem de management al traficului; reabilitarea/modernizarea a 6,784 km de infrastructură rutieră; realizarea unei parcări de transfer de tip „park & ride”; reabilitarea a 3,44 km de trasee pietonale.

Valoarea totală a proiectului este de 98.217.383,15 lei, din care:

  • 84.818.533,96 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 095.753,86 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 026.408,59 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat; – 1.696.371,51 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 13.398.849,19 lei, cheltuieli neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 81 luni respectiv între data 01.12.2015 și 31.08.2022.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea

Adresă: Str. Păcii, Nr. 20, Tulcea

Telefon: 0240.515.760 / Fax: 0240.517.736

E-mail: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro

Web: www.primariatulcea.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button