fbpx
Anunţuri

Lansare proiect: „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil“

comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 20 iunie 2022

 Lansare proiect: „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 7548 din data 26.01.2022  pentru implementarea proiectului „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil “, cod SMIS 130583.

Proiectul este cofinanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Obiectivul general al proiectului îl constituie scăderea emisiilor echivalent CO2 și scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice prin sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și sprijinirea eficienței energetice, și a gestionării inteligente a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reabilitarea și modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale, astfel încât procesul educativ să se desfășoare în condiții normale;
  2. Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente clădirii liceului și internatului Liceului Teoretic Grigore Moisil Tulcea prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, a instalațiilor termice, sanitare și electrice și amenajări interioare;
  3. Reducerea emisiilor echivalent CO2;
  4. Scăderea consumului anual de energie primară.

Valoarea totală a proiectului este de 13.285.159,71 lei, din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 11.174.201,02 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.708.995,46 lei;

Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 262.922,38 lei;

Valoarea neeligibilă: 139.040,85 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 67 luni, respectiv între 01.04.2018 și 31.10.2023

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE