Anunţuri

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

Anunț de presă August 2020

 

Anunț de presă

 

August 2020

Lansarea proiectului

„DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

 

ASPREM S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS 125879, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității economice a societății ASPREM, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale țării și la nivelul Uniunii Europene, prin dezvoltarea activității societății și creșterea eficienței în prestarea serviciilor din domeniul lucrărilor de pregatire a terenului.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea societății cu mijloace fixe corporale și necorporale;
  2. – creșterea numărului de salariați cu trei persoane;
  3. – unitate nouă de productțe –nou punct de lucru.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.820.315,86 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.953.065,93 lei (60,31%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.599,87 lei (10,64%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.904.228,20 lei (29,05%).

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 31.05.2021.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea strada Taberei Nr. 26 platformă betonată 200 mp și birou 10 mp, județul Tulcea, persoană de contact: Împuternicit NEGOESCU IZABELA MARGARETA, telefon: 0744.392.666, email: abeia2009@hotmail.com.

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button