Anunţuri

Lansarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării. nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea“

- comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 13 octombrie 2021

 Lansarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării. nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea“

 Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism

Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 7010 din data de 27.07.2021 pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării. nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea“, cod SMIS 130526. 

 Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 I.T.I. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea eficienţei energetice a blocului de locuințe din Strada Gării, nr. 6, bl. 3, Municipiul Tulcea.

Măsurile de intervenție asupra clădirii vor asigura îmbunătățirea eficienței energetice în special prin lucrări de îmbunătățire a izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe. Se urmăreaște reducerea consumurilor de energie și a emisiilor de carbon.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • reabilitarea termică a blocului nr. 3 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării, nr. 6, incluzând 34 apartamente din care 33 cu destinație locuință;
 • scăderea anuală estimată a gazelor de sera (echivalent to CO2/an) cu 35.25 %;
 • scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 36.78 %;
 • scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] cu 35.24 %;
 • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] cu 37.18 %.

Valoarea totală a proiectului este de 1.446.099,66 Lei, din care:

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.286.487,69 Lei, din care: – 771.892,61 Lei, reprezintă asistența financiară nerambursabilă;
  • 678,00 Lei, reprezintă contribuția asociației de proprietari;
  • 917,08 Lei, reprezintă contribuția proprie UAT Tulcea;
 • Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 159.611,97 Lei cu TVA.

Perioada de implementare a proiectului este între 12.01.2018 și 30.04.2022.

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea

Adresă: Str. Păcii, Nr. 20, Tulcea

Telefon: 0240.515.760 / Fax: 0240.517.736

E-mail: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro Web: www.primariatulcea.ro

 

Back to top button