Anunţuri

Lansarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, Municipiul Tulcea“

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 15 decembrie 2021

Lansarea proiectului
„Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, Municipiul Tulcea“

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 7131 din data de 16.09.2021 pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS,  Municipiul Tulcea“, cod SMIS 130530. 

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din Strada Potcovari, nr. 1, bl. TAVS, Municipiul Tulcea.

Măsurile de intervenție asupra clădirii vor asigura îmbunătățirea eficienței energetice în special prin lucrări de îmbunătățire a izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de cocuințe. Se urmărește reducerea consumurilor de energie și a emisiilor de carbon.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • reabilitarea termică a blocului TAVS situat în Municipiul Tulcea, strada Potcovari, nr. 1, incluzând 28 apartamente din care 26 cu destinație locuință;
  • scăderea anuală estimată a gazelor de seră ( echivalent to CO2/an) cu 43.44%;
  • scăderea consumului anual de energie primară ( kWh/an) cu 43.17%;
  • scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încalzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] cu 45.16%;
  • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] cu 43.61 %.

Valoarea totală a proiectului este de 1.763.001,32 Lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.202.506,89 Lei, din care:
    • 278,50 Lei, reprezintă valoarea eligibila nerambursabilă din FEDR;
    • 002,76 Lei, reprezintă contribuția proprie UAT Tulcea; • Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 560.494,43 Lei.

Perioada de implementare a proiectului este între 12.01.2018 și 31.05.2022.

Back to top button