Anunţuri

Lansarea proiectului „Extinderea capacității de producție a societății VARI BLUE SRL în domeniul de activitate 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”

Anunț de presă - August 2020

 

Anunț de presă

                               August 2020

Lansarea proiectului

„Extinderea capacității de producție a societății VARI BLUE SRL în domeniul de activitate 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”

 

VARI BLUE S.R.L. este beneficiarul proiectului „Extinderea capacității de producție a societății VARI BLUE SRL în domeniul de activitate 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”, cod MySMIS 125851, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă extinderea capacității de producție a societății în domeniul C.A.E.N.  2931 “Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea cu active corporale și necorporale necesare prestării activității C.A.E.N. 2931 “Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”. În prezent, societatea VARI BLUE SRL nu deține niciun echipament de producție, întreaga activitate se desfășoară cu echipamente pe care le are în folosință și care sunt depășite moral fiind echipamente de tehnologie mai veche de 3 ani;
  2. – crearea a patru locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, două locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  3. – extinderea capacității de producție și optimizarea iluminatului în spațiul de producție prin sisteme fotovoltaice.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.172.742,14 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.867.674,06 lei (53,26%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 329.589,54 lei (9,40%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.309.242,40 lei (37,34%).

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 31.05.2021.

Date contact: Loc de implementare: Orașul Măcin, Strada 1 Decembrie Nr. 139 A, jud. Tulcea, persoană de contact: Reprezentant legal LOVIN ECATERINA, telefon: 0744.392.666, email: macin2018@gmail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Back to top button