fbpx
AnunţuriOraş Isaccea

Lansarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

                                                                                                                                                                                                    01 iunie 2020

Lansarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”

 

În data de 05.12.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4967 pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, cod proiect MySMIS 126558, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, Apel de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat de către U.A.T. ORAȘUL ISACCEA, în calitate de Beneficiar,cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este 19.045.825,58 lei, din care:

  • valoarea totală contribuție publică: 18.979.070,58 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 16.132.209,99 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.467.278,99 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 379.581,60 lei

Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane” subsumează 7 obiective de investiții, complementare între ele, în speță vizând dezvoltarea serviciilor și infrastructurii educaționale preșcolare și sociale, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Orașul Isaccea, prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale și recreative integrate cu îmbunătăţirea spațiilor publice urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

-Reabilitarea, modernizarea și dotarea ,,Centrului de zi pentru copii”;

  • Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea grădiniței ,,Constantin Brătescu”;
  • Reabilitare, modernizare și dotare loc de joacă ,,Parcul Cipolino”;
  • Creare zonă pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni în orașul Isaccea;
  • Reabilitare și modernizare spații verzi – zona centrală a orașului;
  • Reabilitare şi modernizare parcare zonă centrală;
  • Creșterea accesibilității zonei centrale din orașul Isaccea prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale.

Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01.07.2018 și data 31.05.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Informații suplimentare: Manager de Proiect – Ecaterina TURCU, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com, tel: 0755-760345.

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE