Anunţuri

Lansarea proiectului „Modernizare EM PRIME CONSTRUCT SRL prin achiziția unei instalații mobile de producere mixturi asfaltice”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

 

                     10 – 12 mai 2021

Lansarea proiectului 

„Modernizare EM PRIME CONSTRUCT SRL prin achiziția unei instalații mobile de producere mixturi asfaltice”

EM PRIME CONSTRUCT SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Modernizare EM PRIME CONSTRUCT SRL prin achiziția unei instalații mobile de producere mixturi asfaltice”, cod SMIS 125854, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apel ITI Delta Dunării.

Valoarea totală a proiectului este de 7.068.950,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.635.074,48 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătătirea competitivității SC EM PRIME CONSTRUCT SRL, adresându-se atât pieței naționale cât și celei internaționale, în următorii 5 ani.

Prin proiect se propune extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului producției de mixturi asfaltice pentru lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, ceea ce necesită achiziționarea unei stații de asfalt mobilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Realizarea unei investiții inițiale prin extinderea capacității de producție de mixturi asfaltice a unității existente, față de anul 2017;
  2. Creșterea volumului vânzărilor față de anul 2017, prin semnarea de noi contracte de furnizare de mixturi asfaltice;
  3. Creșterea productivității pentru EM PRIME, față de anul 2017.

Durata de implementare a proiectului este de 40 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 31.10.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dl Radulescu Emil, Manager proiect, telefon: 0721 073 008, e-mail: emprimeconstruct@yahoo.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button