Anunţuri

Lansarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA ”

- comunicat de presă

Comunicat de presă

                             Data: 27.07.2020

 

Lansarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA ”

Unitatea Administrativ Teritorială municipiul TULCEA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT DIN MUNICIPIUL TULCEA”, cod MySMIS 125442, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Valoarea totală a proiectului este de 21.437.020,77 lei cu TVA, din care:

– valoarea sumei nerambursabile este de 20.984.304,99 lei cu TVA;

– contribuția proprie din bugetul local este de 452.715,78 lei cu TVA din care:

  • cheltuieli neeligibile 24.464,67 lei inclusiv TVA;
  • cofinanțarea de la bugetul local în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este de 428.251,11 lei cu TVA.

Obiectivul general al proiectului pentru Municipiul Tulcea este creșterea eficienței energetice în iluminatul public prin modernizarea sistemului de iluminat public, cu sisteme de iluminat noi, având surse de lumină cu eficiență energetică ridicată tip LED, cu durată mare de viață, și sistem de control de la distanță, tip telegestiune.

Obiectivele specifice, ale proiectului sunt:

  • Scăderea consumului anual de energie electrică, cu peste 50%, față de sistemele clasice de iluminat, ce utilizează surse de lumină tip HID;
  • Scăderea anuală, cu peste 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe întreaga durată de viață a sistemului de iluminat prin utilizarea de corpuri de iluminat cu consum redus de energie și tehnologii de fabricare mai puțin poluante.

Rezultate așteptate:

  • Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an);
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2);
  • Lungime sistem de iluminat public – rețea nouă cu linie electrică subterană, stâlpi noi și corpuri cu LED = 3100,00 ml (str. Corneliu Gavrilov, Mică și Viitorului), sistem de iluminat public modernizat prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu tehnologie performantă LED pentru 208 străzi, montarea a 4 stâlpi destinați ilumantului trecerii de pietoni alimentați din surse neconvenționale – panouri fotovoltaice; implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public.

Durata de implementare a proiectului este de 67 luni: respectiv de la data 01.06.2016 până la data 31.12.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: tel. 0240/511.440, fax: 0240/517.736, e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro

Back to top button