Anunţuri

Lansarea proiectului ”Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, județul Tulcea prin accesarea POR 13.1”

 

Comunicat de presă

                                                                                                                                                                                                       1 Iunie 2020

 

     Lansarea proiectului Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, județul Tulcea prin accesarea POR 13.1”

  În data de 16.12.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4997 pentru proiectul „Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul

Isaccea, județul Tulcea prin accesarea POR 13.1″, cod proiect MySMIS 126602, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, Apel de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat de către U.A.T. ORAȘUL ISACCEA,  în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației , în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este 19.337.568,13 lei, din care:          valoarea totală contribuție publică: 19.337.568,13 lei

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 16.436.932,93 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.513.883,81 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 386.751,39 lei

Proiectul „Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, județul Tulcea prin accesarea POR 13.1” subsumează 3 obiective de investiții, complementare între ele, în speță vizând dezvoltarea serviciilor și infrastructurii educaționale și sociale, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane.

Obiectivul general al proiectului îl constituie revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, jud. Tulcea prin accesarea POR 13.1. prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative cu îmbunătățirea spațiilor publice urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Construire și echipare centru multifuncțional pentru servicii sociale, educaţionale, culturale și recreative; – Echipare și dotare biblioteca orășenească;
  • Modernizare canal colector apă pluvială în zona CEAIR;
  • Construire și modernizare străzi în zona CEAIR.

Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, respectiv între data 01.09.2018 și data 31.10.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Informații suplimentare: Manager de Proiect – Ecaterina TURCU, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com, tel: 0755-760345.

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Back to top button