fbpx
Anunţuri

Lansarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”

Comunicat de presă

29 iulie 2020

Lansarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”

În data de 01.04.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 5247 pentru proiectul „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”, cod proiect MySMIS 123585, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat de către U.A.T. ORAȘUL ISACCEA,în calitate de Beneficiar,cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este 22.871.764,29 lei, din care:

  • valoarea totală contribuție publică: 20.119.159,56 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 17.101.285,66 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.615.490,71 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 402.383,19 lei

Proiectul „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea” subsumează 7 obiective de investiții, complementare între ele, în speță vizând reducerea emisiilor de carbon în orașul Isaccea bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității vieții în orașul Isaccea și alinierea la politicile europene de dezvoltare durabilă prin reglementarea circulației pe străzile urbane, prin asigurarea de mijloace de transport nepoluante ca alternativă pentru autovehiculele rutiere cu emisii de carbon, respectiv înființarea unui sistem de transport public nepoluant, atractiv și modern, precum și încurajarea deplasării cu bicicleta sau pe jos prin asigurarea de piste special amenajate pentru bicicliști și îmbunătățirea calității trotuarelor /aleilor pietonale.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

-construire autobază pentru mijloace de transport;

-construire/modernizare străzi destinate exclusiv pentru transportul public sau utilizate prioritar de transportul public;

-construire/amenajare stații transport public;

-contruire/modernizare/extindere zone pietonale;

-construire Park&Ride;

-construire/modernizare piste/trasee pentru bicicliști;

-construire centre de închiriat/depozitat biciclete.

Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data 01.04.2016 și data 28.02.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Informații suplimentare: Manager de Proiect – Ecaterina TURCU, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com, tel: 0755-760345.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE