fbpx
Minorităţi

Mesajul deputatului CRLR, Silviu Feodor la 200 de ani de la naşterea marelui scriitor rus Feodor Dostoievski

Astăzi se împlinesc 200 de ani de la naşterea marelui scriitor rus Feodor Dostoievski, unul dintre cei mai importanți scriitori ai lumii, care a îmbogățit literatura universală cu remarcabilele romane „Frații Karamazov” (cu a lui impresionantă parabolă a Marelui Inchizitor), „Crimă și pedeapsă”, „Idiotul”, „Demonii”, „Omul dedublat”, „Jucătorul” s.a . Vasta lui operă a influenţat atât literatura mondială, filosofia, psihologia, cât și teologia secolului al XX-lea.
Născut la 30 octombrie (după calendarul iulian)/11 noiembrie (după noul calendar, gregorian) 1821 la Moscova, Feodor Mihailovici Dostoievski a murit la 9 februarie 1881, fiind înmormântat în cimitirul Tihvin, lângă Mănăstirea „Alexandr Nevski” din Sankt Petersburg.
Fiind de părere că națiunea se naște prin intermediul unei religii, F. M. Dostoievski scria în august 1880 în „Jurnalul unui scriitor”, în capitolul III, intitulat “Două jumătăți”:
„La originea fiecărui popor, a fiecărei naționalități, ideea morală precede mereu apariția etnicității, pentru că tocmai această idee este cea care creează naționalitatea. Ideea morală emerge întotdeauna din ideile mistice, din credința că omul este veșnic, că nu este o simplă ființă pământească, ci una conectată unor alte lumi și eternității. Această credință este întotdeauna și oriunde formulată sub forma religiei; […] o nouă naționalitate se naște în plan civic chiar în momentul înfiripării unei noi religii.”.
Gândită ca o întrepătrundere între istorie, religie, spiritualitate și literatură rusă, la inițiativa deputatului Silviu Feodor, are loc, începând de astăzi, la sediul din București al Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR), Expoziția de fotografii și cărți, prilejuită de împlinirea a:
„200 de ani de la naşterea scriitorului rus Feodor Dostoievski”;
„175 de ani de la înființarea Mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi și întronizarea primului Întâistătător al Ierarhiei de Fântâna Albă – ÎPS Ambrosie;
„75 de ani de la recunoașterea oficială a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România”.
Vernisajul va avea loc, începând cu ora 16:00, în prezența Secretarului de Stat pentru Culte – Victor Opaschi și a fostului ministru al Culturii, Ioan Vulpescu.
Cei interesați să viziteze Expoziția sunt rugați să respecte măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu Sars-COV-2 și să se programeze la secretariatul CRLR, la numărul de telefon: 021 312 09 94.
Reamintim că, în data de 26 octombrie 2021, deputatul Silviu FEODOR, președintele CRLR, a rostit o alocuțiune în Parlamentul României cu referire la cei 75 de ani de la recunoașterea oficială a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România, 175 de ani de la întronizarea primului mitropolit – Înalt Prea Sfințitul Ambrosie, precum și 25 de ani de la cea a actualului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, Înaltpreasfințitul Mitropolit Leontie.
DOSTOIEVSKI 200!
Îl felicităm pe profesorul univ. dr. Leonte Ivanov de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cartea apărută la editura Doxologia cu prilejul celor 200 de ani de la naşterea scriitorului rus Feodor Dostoievski, intitulată “Legenda Marelui Inchizitor. Dostoievski în lecturi teologice și filosofice”.
Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei va lansa cartea tradusă de prof. univ. dr. Leonte Ivanov, care semnează prefața, notele şi comentariile. Cartea jubiliară cuprinde discursuri și lucrări scrise de Konstantin Leontiev, Vladimir Soloviov, Vasili Rozanov, Serghei Bulgakov, Nikolai Berdiaev, Dmitri Merejkovski, Semion Frank și Nikolai Losski.
——————
ИСТОРИЯ, ДУХОВНОСТЬ, РУССКАЯ КУЛЬТУРА
🔹11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского, одного из ведущих писателей мира, который обогатил мировую литературу выдающимися романами «Братья Карамазовы» (с его впечатляющей притчей о Великом Инквизиторе), «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Двойник», «Игрок» и др.
Его многогранное творчество повлияло как на мировую литературу, философию, психологию, так и на богословие XX века.
Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 октября (по юлианскому календарю)/11 ноября (по новому, григорианскому календарю)1821 года в Москве, и умер 9 февраля 1881 года. Он похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
Считая, что нация рождается через религию, Ф. М. Достоевский писал в августе 1880 года в «Дневнике писателя», в третьей главе под названием «Две половинки»:
«При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию; […] и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность».
По инициативе депутата Сильвиу Феодора в бухарестском офисе Общины русских-липован Румынии (ОРЛР), с 11 ноября проходит выставка фотографий и книг под знаком взаимопроникновения истории, религии, духовности и русской литературы, приуроченная к следующим круглым датам:
🔹 «200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского»;
🔹 «175 лет с момента создания Старообрядческой митрополии и возведения в сан митрополита первого предстоятеля Белокриницкой иерархии, Высокопреосвященного Амвросия;
🔹«75 лет с момента официального признания Старообрядческой церкви в Румынии».
Вернисаж состоится 11 ноября 2021 г. в 16:00, в присутствии госсекретаря по вопросам культов – Виктора Опасхи и бывшего министра культуры Иоана Вулпеску.
Заинтересованных в посещении выставки просим соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции и запрограммироваться в секретариате ОРЛР по телефону: 021 312 09 94.
Напоминаем, что 26 октября 2021 года депутат Сильвиу Феодор, председатель ОРЛР, выступил с речью в Парламенте Румынии по случаю 75-летия официального признания Старообрядческой церкви в Румынии, 175 летия возведения в сан первого старообрядческого митрополита – Преосвященного Амвросия, а также 25-летия возведения в сан митрополита действующего предстоятеля Старообрядческой церкви, Его Преосвященства митрополита Леонтия.
🔹Достоевский 200!
Поздравляем профессора Ясского университета «Александру Иоан Куза» Леонте Иванова за выход в свет книги под названием «Легенда Великого Инквизитора. Достоевский в богословских и философских чтениях». Книга вышла к 200-летию со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского, в издательстве Doxologia.
Издательство Митрополии Молдовы и Буковины Doxologia выпустило книгу, переведенную профессором Леонте Ивановым, который также является автором предисловия, заметок и комментариев. Юбилейный сборник включает выступления и произведения Константина Леонтьева, Владимира Соловьёва, Василия Розанова, Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Дмитрия Мережковского, Семёна Франка и Николая Лосского.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE