fbpx
Tulcea

Mesajul președintelui CRLR, deputatul Silviu FEODOR, cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne

„În această zi importantă, în care marcăm, la nivel internațional, sărbătoarea Limbii Materne, gândul meu se îndreaptă către toți etnicii noștri, vorbitori de limbă rusă, propagatori de cultură, tradiție, credință și spiritualitate în larga paletă națională și europeană a diversității culturale.
Căutând în profunzimea trăirilor noastre, găsim că îndepărtarea de limba maternă, zestrea moștenită de la înaintașii noștri, ne afectează pe toți, protejarea diversității lingvistice revenindu-ne tuturor, fiind o datorie comună.
Identitatea noastră este vegheată de limba în care ne creștem copiii, ne rostim rugăciunile, este limba suferințelor străbunilor noștri, dar și a toleranței față de toți ceilalți care sunt vorbitori de oricare altă limbă și alături de care manifestăm o conviețuire în pace și bună înțelegere.
Suntem datori să lăsăm generațiilor tinere efortul nostru conjugat în păstrarea și perpetuarea acestei bogății lingvistice, în semn de unitate și respect, modestie și bunăvoință, onoare și prețuire pentru tot ceea ce înseamnă filonul nostru etnic.
Ecourile implicării noastre se configurează azi în multiple manifestări de promovare a limbii ruse materne, accentul fiind pus, ca de fiecare dată, pe generația de vârstă școlară. Astfel, în colaborare cu Ministerul Educației, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România organizează, an de an, trei concursuri școlare naționale, precum și două olimpiade, la care participarea copiilor este un bun semnal al dorinței de a-și duce mai departe comoara moștenită. Este vorba despre: Festivalul Poeziei Ruse, Festivalul național de interpretare de note psaltice și stihuri duhovnicești, Istoria și tradițiile rușilor lipoveni, Olimpiada națională de limbă rusă maternă, Olimpiada națională de religie ortodoxă de rit vechi.
Cu sprijinul statului român, în întâmpinarea nevoilor didactice, Comunitatea se implică activ în organizarea și desfășurarea în format online a cursurilor de perfecționare în metodica predării limbii materne pentru cadrele didactice, a consfătuirilor anuale cu profesorii, a taberelor tematice pentru elevi, iar Editura „C.R.L.R” activează neostenit în tipărirea de materiale auxiliare, care să servească la procesul de predare-învățare a limbii ruse, precum și a limbii slavone bisericești.
În egală măsură, la Centrele de Educație și Cultură a rușilor lipoveni din România, organizațiile locale împreună cu Comunitatea centrală desfășoară nenumărate activități cultural-artistice în limba maternă, atât pentru tineri, cât și pentru adulți, construind o punte de tradiții între generații.
Totodată, un partener important în promovarea studiului religiei ortodoxe de rit vechi și al limbii slavone bisericești se dovedește a fi Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi, susținând dialogul în limba rusă maternă.
Primiți, așadar, îndemnul meu de a folosi limba maternă ca instrument de conservare și dezvoltare a specificității noastre etnice în raport cu patrimoniul mondial material și imaterial!”.
————-
Послание председателя ОРЛР, депутата Сильвиу Феодора, по случаю Международного дня родного языка (21 февраля):
«В этот важный день, когда на международном уровне отмечается праздник родного языка, мои мысли направляются ко всем нашим русскоязычным соотечественникам, продвигателем культуры, традиций, веры и духовности в широкой национальной и европейской палитре культурного разнообразия.
На глубоком уровне наших переживаний отдаление от родного языка, -достояния, унаследованного от наших предков,- влияет на всех нас, а защита языкового разнообразия – долг и обязанность всех и каждого из нас, наша общая обязанность.
Нашу самобытность определяет язык, на котором мы растим своих детей и молимся, язык страданий наших предков, но в равной мере, язык толерантности ко всем остальным, кто говорит на любом другом языке, и вместе с которыми мы проживаем в мире и взаимопонимании.
Мы обязаны передать молодым поколениям наши объединённые усилия по сохранению и продолжению этого лингвистического богатства, в знак единства и уважения, скромности и доброй воли, чести и почитания всего того, что составляет наш этнос.
Наши постоянные стремления отражаются в многочисленных мероприятиях по продвижению родного русского языка, и акцент всегда ставится на поколение школьного возраста. Таким образом, в сотрудничестве с Министерством образования, Община русских-липован Румынии ежегодно организует три национальных школьных конкурса, а также две школьные олимпиады, и участие детей в этих соревнованиях является хорошим сигналом, указывающим на желание нести дальше унаследованное сокровище. Речь идет о Фестивале русской поэзии, Национальном фестивале церковных песнопений и духовных стихов, Фестивале истории и традиций русских-липован, Национальной олимпиаде по родному русскому языку, Национальной олимпиаде по старообрядческой религии.
При поддержке румынского государства, с целью удовлетворения педагогических потребностей, Община активно участвует в организации и проведении в онлайн-формате курсов по совершенствованию методики преподавания родного языка для учителей, ежегодных консультаций с преподавателями, тематических лагерей для учащихся, а издательство «C. R. L. R.» неустанно печатает пособия, необходимые в процессе преподавания-обучения русскому языку, а также церковнославянскому языку.
В равной степени в Центрах образования и культуры русских-липован Румынии местные организации вместе с центральной Общиной проводят многочисленные культурные и художественные мероприятия на родном языке, как для молодежи, так и для взрослых, создавая мост традиций между поколениями.
В то же время важным партнёром в продвижении изучения старообрядческой религии и церковнославянского языка является наша Старообрядческая митрополия, которая поддерживает диалог на родном русском языке.
Поэтому я призываю вас использовать родной язык в качестве инструмента для сохранения и развития нашей этнической специфики, в рамках материального и нематериального мирового наследия!».

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE