Ştirea zilei

Noi directori de şcoli şi licee pentru anul şcolar 2021-2022!

- majoritatea lor au fost directori şi în anul şcolar 2020-2021

Cel puţin până în ianuarie 2022, unităţile şcolare din judeţul Tulcea vor funcţiona cu directori numiţi temporar în funcţie. Inspectoratul Şcolar Tulcea a procedat la numirea unor manageri cu delegaţie, începând cu 1 septembrie 2021, în condiţiile în care vara aceasta au expirat majoritatea mandatelor directorilor vechi.  Mai jos aveţi lista directorilor de unităţi de învăţământ a căror mandat temporar a început pe 1 septembrie 2021 şi va dura până în ianuarie 2022.

NR.CRTUnitatea de învățământFUNCTIAPersonal de conducere
1COLEGIUL DOBROGEAN “SPIRU HARET” TULCEADIRECTORANASTASIU FLORIN CRISTIAN
2LICEUL TEORETIC “ION CREANGĂ” TULCEADIRECTORSZUCHANSZKI ȘTEFAN IVAN
3LICEUL DE ARTE “GEORGE GEORGESCU” TULCEADIRECTORPAVEL MARIANA
4LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TULCEADIRECTORIVANOV CAMELIA
5LICEUL TEHNOLOGIC “ION MINCU” TULCEADIRECTORVÎRTOSU IOANA
6LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” TULCEADIRECTORTIULIUMEANU MIHAI
7LICEUL TEHNOLOGIC “BRAD SEGAL” TULCEADIRECTORFILIPESCU IRINA
8COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII” TULCEADIRECTORPAVEL FANI VALENTIN
9SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. IOAN CASIAN” TULCEADIRECTORNECULAI JUSTINIAN AURELIAN
10LICEUL TEHNOLOGIC  AGRICOL “NICOLAE CORNĂŢEANU” TULCEADIRECTORCACENCU CRISTINA
11LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” TULCEADIRECTORSULTAN CRISTINA
12ŞCOALA PROFESIONALĂ “DANUBIUS” TULCEADIRECTORLUPAN IULIANA
13ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NIFON BĂLĂŞESCU” TULCEADIRECTORGRAMA GINA
14ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” TULCEADIRECTORMURARIU LUMINIȚA NICOLETA
15ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA” TULCEADIRECTORBURUNGIU VASILE
16ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEADIRECTORDUȚU NICOLETA
17ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEADIRECTORPARTEBUNĂ NICOLETA
18ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN NENITESCU” TULCEADIRECTORTĂRCATU EMIL
19ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEADIRECTORCERȘEMBA ELENA
20ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEADIRECTORBUMBAC CARMEN GABRIELA
21GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEADIRECTORSAVA LUCIA
22GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEADIRECTORCERNENCU MARCELA
23GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEADIRECTORIVANOV MARILENA
24GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEADIRECTORSÎRBU GEORGETA
25LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” BABADAGDIRECTORTECLICI CRISTINA-ILEANA
26SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA CEL BATRAN” BABADAGDIRECTORCAPLAT DANIELA
27ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAGDIRECTORBUICĂ  MARIAN
28LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEADIRECTORDOBRIN GETA
29LICEUL TEORETIC “GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCINDIRECTORBÎLEA OLGUȚA
30LICEUL TEHNOLOGIC MĂCINDIRECTORBARBATO VIORICA
31ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BANEA” MĂCINDIRECTOROPRESCU NARCIS DORU
32LICEUL TEORETIC “JEAN BART” SULINADIRECTORANDREI VICTOR
33SCOALA GIMNAZIALA BAIADIRECTORCONSTANTINESCU DANIEL
34ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUDDIRECTORGEAMBAȘ LENUȚA
35ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPEDIRECTORRADU DANIELA
36ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTIDIRECTORANDREI ANDREEA
37ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIUDIRECTORNEDELCU MARIUS-BOGDAN
38ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEADIRECTORANGHEL MARIETA NICOLETA
39ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOSDIRECTORPROTOPOPESCU JENICA ANTONETA
40ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOIDIRECTORCOSMA CRISTIAN MARIUS
41SCOALA GIMNAZIALA “PANAIT CERNA” CERNADIRECTORVANCEA RODICA
42ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHEDIRECTORȘAVLOVSVHI ALINA
43ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVADIRECTORCOSTACHE MARIANA
44ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞANDIRECTORGHEORGHE GEORGETA
45ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENIDIRECTORDUMITRU STELIANA GEORGETA
46ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢUDIRECTORPETROVICI SILVIA
47ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEIDIRECTORMITITELU ADRIANA
48SCOALA GIMNAZIALA GRECIDIRECTORDARIE ANIȘOARA
49ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA” GRINDUDIRECTORȘTEFĂNESCU CĂTĂLINA LIZICA DOINA
50ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCADIRECTORCHIȚU OLIMPIA
51ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIADIRECTORTRANULEA VASILE
52ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANUDIRECTORDELI IVANOV MIHAELA
53ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELEDIRECTORNECHIFOR LAURA ELENA
54ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILADIRECTOROBANCIA PETRICĂ
55LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION LEONESCU” LUNCAVIŢADIRECTORARCUȘ ANA
56ȘCOALA PROFESIONALĂ “VASILE BACALU” MAHMUDIADIRECTORGRIGORAȘ TEODOR ALIN
57ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUCDIRECTORBĂLAN VALERIU
58ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVUDIRECTORMANOLE DENISA AMALIA
59ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANUDIRECTORVESA MARIA
60ŞCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOLDIRECTORDEACONESCU ADINA
61ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANTDIRECTORARNĂUTU NICOLETA
62ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICHIFOR LUDOVIG” NICULIŢELDIRECTORPEIU DORU
63ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI” NUFĂRUDIRECTORCHIRILĂ CAMELIA MARIOARA
64ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVDIRECTORDIMA SEVIM
65ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARDINADIRECTORLIVESCU  CRISTINA-ELENA
66ŞCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGADIRECTORVELICU MIHAELA
67ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOIDIRECTORPAVLOV NATALIA
68ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHEDIRECTORPĂTRĂȘCOIU ADNANA- MIHAELA
69ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂDIRECTORTIHNEA RĂDUCU – IONUȚ
70ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDANDIRECTORCATANĂ  DOINA
71ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN COŞOVEI” SOMOVADIRECTORFRUMOSU ION
72ŞCOALA GIMNAZIALĂ STEJARUDIRECTORNICOLAE MARIA
73LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOGDIRECTORCIOBANU VIRGINIA
74ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIADIRECTORPURICE FLORIN CĂTĂLIN
75ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENIDIRECTORPEPTĂNARU NICU
76ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILORDIRECTORDULGHERU CAMELIA
77ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” VALEA TEILORDIRECTOROLOGEANU LUMINIȚA
78CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TULCEADIRECTORBUTOI CARMINA LIDIA
79PALATUL COPIILOR TULCEADIRECTORFELEA LAURA
80CLUBUL COPIILOR  MACINDIRECTORGHEORGHE LAURENȚIU
81CENTRUL DE EXCELENȚĂDIRECTORBURUIANĂ IULIANA
82CLUBUL SPORTIV SCOLAR TULCEADIRECTORGRECU ALEXANDRU
83CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂCOORDONATORSTAȘENCU GEANINA

Cine poate participa la concursul de director?

Actualii directori dar şi alţi profesori care vor să participe la concursul pentru posturile de directori de școală trebuie să parcugă trei etape: selecția de dosare, proba scrisă și proba de interviu.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat – sesiunea 2021:
14 septembrie – Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul și a bibliografiei). Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
15-26 septembrie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
27-29 septembrie – Evaluarea dosarelor de înscriere
30 septembrie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
1 octombrie – Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică
4-6 octombrie – Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
7 octombrie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.
8 octombrie – Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
13 octombrie – Repartizarea candidaților pe centre
15 octombrie – Desfășurarea probei scrise
15 octombrie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
15 – 17 octombrie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
18 – 20 octombrie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
21-27 octombrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare
28-29 octombrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/ universităților
1-10 noiembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie – 8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie – 10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
14-17 decembrie – Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase si obtinerea avizului motivat.
17 decembrie – Validarea rezultatelor finale
20–22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

Cei care vor fi numiți în ianuarie 2022 ca urmare acestui concurs vor avea mandate de directori de 4 ani.

 

 

Back to top button