fbpx
Ştirea zilei

Noi directori de şcoli şi licee pentru anul şcolar 2021-2022!

- majoritatea lor au fost directori şi în anul şcolar 2020-2021

Cel puţin până în ianuarie 2022, unităţile şcolare din judeţul Tulcea vor funcţiona cu directori numiţi temporar în funcţie. Inspectoratul Şcolar Tulcea a procedat la numirea unor manageri cu delegaţie, începând cu 1 septembrie 2021, în condiţiile în care vara aceasta au expirat majoritatea mandatelor directorilor vechi.  Mai jos aveţi lista directorilor de unităţi de învăţământ a căror mandat temporar a început pe 1 septembrie 2021 şi va dura până în ianuarie 2022.

NR.CRT Unitatea de învățământ FUNCTIA Personal de conducere
1 COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA DIRECTOR ANASTASIU FLORIN CRISTIAN
2 LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA DIRECTOR SZUCHANSZKI ȘTEFAN IVAN
3 LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA DIRECTOR PAVEL MARIANA
4 LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA DIRECTOR IVANOV CAMELIA
5 LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA DIRECTOR VÎRTOSU IOANA
6 LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA DIRECTOR TIULIUMEANU MIHAI
7 LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA DIRECTOR FILIPESCU IRINA
8 COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA DIRECTOR PAVEL FANI VALENTIN
9 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA DIRECTOR NECULAI JUSTINIAN AURELIAN
10 LICEUL TEHNOLOGIC  AGRICOL „NICOLAE CORNĂŢEANU” TULCEA DIRECTOR CACENCU CRISTINA
11 LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA DIRECTOR SULTAN CRISTINA
12 ŞCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA DIRECTOR LUPAN IULIANA
13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂŞESCU” TULCEA DIRECTOR GRAMA GINA
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA DIRECTOR MURARIU LUMINIȚA NICOLETA
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA DIRECTOR BURUNGIU VASILE
16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA DIRECTOR DUȚU NICOLETA
17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA DIRECTOR PARTEBUNĂ NICOLETA
18 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA DIRECTOR TĂRCATU EMIL
19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA DIRECTOR CERȘEMBA ELENA
20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA DIRECTOR BUMBAC CARMEN GABRIELA
21 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA DIRECTOR SAVA LUCIA
22 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA DIRECTOR CERNENCU MARCELA
23 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA DIRECTOR IVANOV MARILENA
24 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA DIRECTOR SÎRBU GEORGETA
25 LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG DIRECTOR TECLICI CRISTINA-ILEANA
26 SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG DIRECTOR CAPLAT DANIELA
27 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG DIRECTOR BUICĂ  MARIAN
28 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA DIRECTOR DOBRIN GETA
29 LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN DIRECTOR BÎLEA OLGUȚA
30 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN DIRECTOR BARBATO VIORICA
31 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN DIRECTOR OPRESCU NARCIS DORU
32 LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA DIRECTOR ANDREI VICTOR
33 SCOALA GIMNAZIALA BAIA DIRECTOR CONSTANTINESCU DANIEL
34 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD DIRECTOR GEAMBAȘ LENUȚA
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE DIRECTOR RADU DANIELA
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI DIRECTOR ANDREI ANDREEA
37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU DIRECTOR NEDELCU MARIUS-BOGDAN
38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA DIRECTOR ANGHEL MARIETA NICOLETA
39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS DIRECTOR PROTOPOPESCU JENICA ANTONETA
40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI DIRECTOR COSMA CRISTIAN MARIUS
41 SCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA DIRECTOR VANCEA RODICA
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE DIRECTOR ȘAVLOVSVHI ALINA
43 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA DIRECTOR COSTACHE MARIANA
44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN DIRECTOR GHEORGHE GEORGETA
45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI DIRECTOR DUMITRU STELIANA GEORGETA
46 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU DIRECTOR PETROVICI SILVIA
47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI DIRECTOR MITITELU ADRIANA
48 SCOALA GIMNAZIALA GRECI DIRECTOR DARIE ANIȘOARA
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU DIRECTOR ȘTEFĂNESCU CĂTĂLINA LIZICA DOINA
50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA DIRECTOR CHIȚU OLIMPIA
51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA DIRECTOR TRANULEA VASILE
52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU DIRECTOR DELI IVANOV MIHAELA
53 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE DIRECTOR NECHIFOR LAURA ELENA
54 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA DIRECTOR OBANCIA PETRICĂ
55 LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIŢA DIRECTOR ARCUȘ ANA
56 ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA DIRECTOR GRIGORAȘ TEODOR ALIN
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC DIRECTOR BĂLAN VALERIU
58 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU DIRECTOR MANOLE DENISA AMALIA
59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU DIRECTOR VESA MARIA
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL DIRECTOR DEACONESCU ADINA
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT DIRECTOR ARNĂUTU NICOLETA
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIŢEL DIRECTOR PEIU DORU
63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU DIRECTOR CHIRILĂ CAMELIA MARIOARA
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV DIRECTOR DIMA SEVIM
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA DIRECTOR LIVESCU  CRISTINA-ELENA
66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA DIRECTOR VELICU MIHAELA
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI DIRECTOR PAVLOV NATALIA
68 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE DIRECTOR PĂTRĂȘCOIU ADNANA- MIHAELA
69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ DIRECTOR TIHNEA RĂDUCU – IONUȚ
70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN DIRECTOR CATANĂ  DOINA
71 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COŞOVEI” SOMOVA DIRECTOR FRUMOSU ION
72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU DIRECTOR NICOLAE MARIA
73 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG DIRECTOR CIOBANU VIRGINIA
74 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA DIRECTOR PURICE FLORIN CĂTĂLIN
75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI DIRECTOR PEPTĂNARU NICU
76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR DIRECTOR DULGHERU CAMELIA
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR DIRECTOR OLOGEANU LUMINIȚA
78 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TULCEA DIRECTOR BUTOI CARMINA LIDIA
79 PALATUL COPIILOR TULCEA DIRECTOR FELEA LAURA
80 CLUBUL COPIILOR  MACIN DIRECTOR GHEORGHE LAURENȚIU
81 CENTRUL DE EXCELENȚĂ DIRECTOR BURUIANĂ IULIANA
82 CLUBUL SPORTIV SCOLAR TULCEA DIRECTOR GRECU ALEXANDRU
83 CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ COORDONATOR STAȘENCU GEANINA

Cine poate participa la concursul de director?

Actualii directori dar şi alţi profesori care vor să participe la concursul pentru posturile de directori de școală trebuie să parcugă trei etape: selecția de dosare, proba scrisă și proba de interviu.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat – sesiunea 2021:
14 septembrie – Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul și a bibliografiei). Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
15-26 septembrie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
27-29 septembrie – Evaluarea dosarelor de înscriere
30 septembrie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
1 octombrie – Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică
4-6 octombrie – Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
7 octombrie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.
8 octombrie – Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
13 octombrie – Repartizarea candidaților pe centre
15 octombrie – Desfășurarea probei scrise
15 octombrie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
15 – 17 octombrie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
18 – 20 octombrie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
21-27 octombrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare
28-29 octombrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/ universităților
1-10 noiembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie – 8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie – 10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
14-17 decembrie – Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase si obtinerea avizului motivat.
17 decembrie – Validarea rezultatelor finale
20–22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

Cei care vor fi numiți în ianuarie 2022 ca urmare acestui concurs vor avea mandate de directori de 4 ani.

 

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE