fbpx
Anunţuri

Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”

The city of Isaccea implements the Project "CBConnect Trans - Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail” 

Martie 2023, Isaccea

Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”

 EMS ENI CBC – 1HARD/3.1/5

În cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020, în luna martie au fost publicate anunțurile publicitare pentru achiziția contractelor de prestări servicii pentru obiectivele de investiție „Reabilitarea și modernizarea a 0.9 km drum rutier de acces și instalarea iluminatului public pentru carosabil”, „Reabilitarea pieței de gros”,  „Reabilitare construcție Trans Hub Isaccea – modernizarea centrului de informații pentru transport ”, „Instalarea sistemului de monitorizare trafic”, în vederea incheierii acestora.

Proiectul CBConnect Trans își propune să consolideze facilitățile de transport din județele Tulcea (tronsonul modal de transport dintre orașele Isaccea și Tulcea) și regiunea Odessa (tronsonul modal de transport dintre orașul Izmail și localitatea Orlivka), prin dezvoltarea sistemelor de mobilitate dedicate populației din aria eligibilă, prin dezvoltarea conexiunilor de transport multimodale (rutier/apă) și creșterea numărului de treceri prin punctul vamal transfrontalier.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: Feta Kyamuran – Manager Comunicare E-mail: proiecteuisaccea@gmail.com

Tel : 0755.194.784

U.A.T. Orașul Isaccea

Strada 1 Decembrie nr.25, 825200 oraș Isaccea, jud. Tulcea, România E-mail: secretariatisaccea@gmail.com

Tel: 0240506600

Fax: 0240506623

March 2023, Isaccea

The city of Isaccea implements the Project „CBConnect Trans – Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail” 

EMS code ENI CBC – 1HARD / 3.1 / 5

 Within the Joint Operational Program Romania – Ukraine 2014-2020, in March the advertisements were published for the procurement of service contracts for the investment objectives „Rehabilitation of the wholesale market”, „Rehabilitation and modernization of 0.9 km of access road and installation public lighting for the roadway”, „Rehabilitation of Trans Hub Isaccea construction – modernization of the information center for HUB transport”, „Installation of the traffic monitoring system”, in order to complete them.

The CBConnect Trans project aims to strengthen the transport facilities in Tulcea counties (the modal transport section between the cities of Isaccea and Tulcea) and the Odessa region (the modal transport section between the city of Izmail and the town of Orlivka), by developing mobility systems dedicated to the population of the eligible area , by developing multimodal transport connections (road/water) and  increasing the number of crossborder customs crossings.

For further information, please contact:

Feta Kyamuran – Communication Manager

Email: proiecteuisaccea@gmail.com

Phone: 0755.194.784 UAT Isaccea City

Strada 1 Decembrie no. 25, 825200 Isaccea city, Tulcea county, Romania Email: secretaryatisaccea@gmail.com

Phone: 0240506600 Fax: 0240506623

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button