Fonduri

Ordin de începere a modernizării porturilor industrial şi comercial din Tulcea

Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi a organizat azi la sala Safir a Hotelului Esplanada o conferinţă de presă pentru a anunţa predarea amplasamentului şi ordinul de începere a lucrărilor aferente proiectului „Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”, un proiect cofinanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin POIM (Programul Operaţional Ifrastructură Mare) 2014.2020. O conferinţă de presă la un an distanţă după cea în care anunţa lansarea proiectului cu o valoare totală de 64.246.210,90 lei, din care valoarea totalä eligibilä este de 53.822.747,91 lei. Astfel, AM POIM/OIT acordä o finanţare nerambursabilä în sumä maximä de 45.749.335,73 lei, echivalentä cu 85% din valoarea totalä eligibilä aprobatä, diferenţa fiind alocată de la bugetul de stat.

La conferinţa de presă au luat parte,  Alexandru Gabriel Şerban, director general al CN APDM Galaţi, Nicolae Dan Tivilichi, director general adjunct al CN APDM Galaţi, Marius Lucian Mitrea, unul dintre administratorii CN APDM Galaţi şi şef al Sucursalei Tulcea precum şi Nina Trandafir, manager de proiect, ultima fiind cea care a făcut anunţul că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat ieri, 8 decembrie 2021. Pe lângă reprezentanţii CN APDM Galaţi la eveniment au luat parte şi deputatul George Şişcu, membru în Comisia Transporturi, dar şi primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, care a transmis, de la prezidiu, asistenţei faptul că această învestiţie va duce la dezvoltarea municipiului.

Despre proiect şi rezultate aşteptate

Conform datelor oferite de managerul de proiect Nina Trandafir, „obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea atractivitäţii şi accesibilităţii Portului Tulcea (Port Industrial şi Port Comercial – n.n) prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilitätii, inovärii şi securitätii, capabil sä asigure legäturi rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, pentru fluidizarea maximä a circulaţiei märfurilor, asigurând totodatä o infrastructurä portuarä la standarde europene în acord cu practicile şi politicele UE în contextul Obiectivului specific POIM 2.4„.

În septembrie 2020 s-au semnat contractele de proiectare şi execuţie a lucrärilor identificate în Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul „Dezvoltare Port Tulcea  Etapa l” Lot I Port Industrial Lot II Port Comercial, între CN APDM SA în calitate de Beneficiar şi Asocierea formatä din Canal Sea Services SRL – Ave Tebia SRL – Aduro Impex SRL,cu terţ sustinätor Lesaci Corn SRL şi terţ sustinätor şi subcontractant Eurocerad Internaţional SRL, în calitate de Antreprenor. Liderul asocierii este Canal Sea Services SRL- Constanţa.

Lucrări ce se vor efectua în porturile industrial şi comercial 

Ordinul de începere pentru realizarea lucrărilor s-a dat mai târziu decât se anticipa din cauza unor suprapuneri de terenuri, însă de azi, 9 decembrie 2021 lucrările de execuţie au un termen de 21 de luni.

Port Industrial Tulcea: Cheu vertical nou creat = 100 ml; teritoriu portuar nou creat = 4.000 mp; reabilitare Cheu existent = 230 ml; realizare lucräri aferente reţelelor de utilitäti.

Port Comercial Tulcea: Cheu vertical nou creat = 323 ml; teritoriu portuar nou creat = 4.000 mp; platformä de circulaţie la Cheu = 3.520 mp; reabilitare drum acces la Cheu = 125 ml; realizare lucräri aferente reţelelor de utilitäti.

Valoarea contract Lot I Port Industrial = 23.003.694,24 lei, exclusiv TVA. Valoare contract Lot II – Port Comercial = 21.708.348,62 lei, exclusiv TVA.

Alexandru Gabriel Şerban, director general al CN APDM Galaţi despre investiţiile în judeţul Tulcea

Alexandru Gabriel Şerban, director general al CN APDM Galaţi a vorbit şi azi despre viitoarele investiţii ce se vor a se implementa în judeţul Tulcea, judeţ în care cea mai avansată lucrare de investiţii, cu stadiu fizic de peste 50%, este cea de la Portul Isaccea.

Portul Chilia Veche este, după porturile din Tulcea, cel mai avansat ca şi etapă pregătitoare a cererii de finanţare, cele de la Măcin Gura Arman Turcoaia urmând să aibă studiile de fezabilitate anul viitor, în timp ce pentru Portul Mahmudia nu s-a avansat o dată pentru scoaterea la licitaţie a studiului de fezabilitate.

 

 

Back to top button