Comune

Pe fonduri europene: OCPI anunță începerea lucrărilor de cadastru în comuna Smârdan

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Tulcea anunță începerea lucrărilor de cadastru în comuna Smârdan din județul Tulcea. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe.

ANCPI a semnat contracte de prestări servicii pentru 228 de loturi (care reprezintă 228 de comune) dintre cele 240 atribuite în urma licitației.

Printre acestea se numără comuna Smârdan din județul Tulcea, suprafața estimată scoasă la licitație fiind de 133 de hectare.

În județul Tulcea, dintre cele 16 comune care beneficiază de finanțare europeană pentru realizarea cadastrului, două sunt finalizate (Luncavița și Ceamurlia de Jos), iar alte 12 sunt în lucru (Baia, Casimcea, Cerna, Frecăței, Jijila, Jurilovca, Maliuc, Mihai Bravu, Niculițel, Sarichioi, Somova și Topolog). Pentru comuna Mihail Kogălniceanu, care a rămas neatribuită, ANCPI va iniția o nouă procedură de licitație.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

Back to top button