fbpx
AgriculturăPrefectura

Pierderile fermierilor tulceni provocate de secetă – 271.805.166 lei

- comisiile pentru calamităţi au evaluat aproape 140.000 de hectare afectate de seceta pedologică

Pentru aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice publicat în M.O. nr. 320/16.04.2020, prefectul judeţului Tulcea, domnul Alexandru Cristian Iordan a emis Ordinul nr. 211/28.04.2020 privind constituirea Comisiei judeţene pentru constatarea și evaluare a pagubelor produse la la culturile agricole înfiinţate pe raza judeţului Tulcea ca urmare a manifestării fenomenului de secetă în perioada toamna 2019 – primăvara 2020.

Conform acestui Ordin, începând cu data de 4 mai 2020, deţinătorii de terenuri agricole ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale au depus înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se afla terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

De asemenea, potrivit anexelor Ordinul nr. 211/28.04.2020 privind constituirea Comisiei judeţene pentru constatarea și evaluare a pagubelor produse la culturile agricole înfiinţate pe raza judeţului Tulcea s-au format patru subcomisii care au efectuat, până la sfârşitul lunii mai 2020, evaluarea pagubelor produse culturilor agricole în baza cărora Comisia a întocmit procesele verbale cuprinzând pagubele constatate, evaluarea lor şi a costurilor privind acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile.

După centralizarea celor 3180 de procese verbale dintr-un număr de 48 UAT-uri, situaţia la nivelul judeţului Tulcea se prezintă astfel:

 

Nr. crt. Cultura Suprafaţa totală din înştiinţări
-ha-
Pocese verbale suprafaţa declarată
-ha-
Pocese verbale suprafaţa calamitată
-ha-
Rezultat evaluare pagube
-lei-
Procente suprafeţe calamitate
-%-
1 Grâu 89169 88541 79633 184540306 90%
2 Orz 22164 22259 20461 46299856 92%
3 Orzoaică 1793 1815 1617 3885185 89%
4 Triticale 819 809 794 1608725 98%
5 Mazăre 1174 454 434 0 95%
6 Rapiţă 18975 18377 15231 35351187 83%
7 Lucernă 4375 4325 2826 0 65%
8 Ovăz 61 58 56 119907 96%
9 Sparceta 26 12 10 0 88%
10 Alte culturi 338 22 20 0 90%
TOTAL 138893 136672 121081 271805166 89%

„Potrivit unei evaluări preliminare la nivel naţional, Dobrogea, cu judeţele Constanţa şi Tulcea, este regiunea cea mai afectată de secetă. Peste 120.000 de hectare au fost calamitate iar pierderile fermierilor sunt de peste 80%.

În vizita sa de lucru de la Tulcea, domnul ministru Adrian Oros a declarat, în premieră la nivel naţional, faptul că fermierii afectaţi de secetă vor primi despăgubiri. Tot o premieră este şi faptul că acordarea acestor despăgubiri va fi suportată, în mare parte, din fonduri europene. Potrivit procedurilor, tabelul centralizator de constatare a calamităţilor va fi supus, probabil săptămâna viitoare, atenţiei şi votului membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă iar procesele verbale vor fi transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.” a declarat prefectul judeţului Tulcea, domnul Alexandru Cristian Iordan.

(Comunicat Instituţia Prefectului Judeţul Tulcea)

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button