fbpx
Anunţuri

”PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL ORAȘULUI ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

28 noiembrie 2022

”PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL ORAȘULUI ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA” – Cod SIPOCA 1209/cod MySMIS 154721

ORAȘUL ISACCEA în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul” Planificare Strategică și Digitalizarea Serviciilor Publice la nivelul Orașului Isaccea, județul Tulcea” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014/2020, cod SIPOCA 1209/cod MySMIS 154721, Axa prioritară 2: ”Administrație Publică și Sistem Judiciar Accesibile și Transparente”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Admnistrativă-AM POCA-2014/2020 și Orașul Isaccea.

Valoarea totală a proiectului este 2.575.850,00 lei din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.524.333.00 lei.

Durata de implemntare a proiectului este de 16 luni, respectiv între data de 31.05.2022 până la 30.09.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în optimizarea proceselor și creșterea eficienței serviciilor publice al primariei Orașului Isaccea, prin punerea la dispoziție de servicii administrative și guvernarea locală utilizând mijloace electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu funcții de e-administrație și e-guvernare, eleborarea unei strategii de dezvoltare locală pentru orașul Isaccea, precum și implementarea și certificarea unui sistem de management al calității ISO- 9001.

Rezultate așteptate:
1.Mecanisme și procedure standard implementate la nivelul local -dezvoltarea unei Strategii de
Dezvoltare Locală;
2.Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local prin implementarea
unui sistem de management al calității și certificarea acestuia(ISO 9001)
3.Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul local prin
digitalizarea serviciilor oferite dar și a proceselor interne ale Autorității Publice cu ajutorul unui
Sistem Informatic Integrat;
4.Dezvoltarea gradului de cunoștințe și abilități ale personalului din Primaria Orașului Isaccea, în
vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de proiect prin intermediul unor cursuri de formare
pentru managementul calității dar și pentru implementarea SDL.

Date de contact beneficiar U.A.T. Orasul Isaccea
Tel: 0240.506.600/0240.506.623, email:primariaisaccea@gmail.com
Investim în viitorul tău!

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button