Anunţuri

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”Școala e viitorul tău!”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Școala Gimnazială Casimcea va derula, în perioada octombrie 2022 – septembrie 2025, proiectul ”Școala e viitorul tău!”, în valoare totală de 692460,00 RON.

Proiectul din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar este finanţat în cadrul Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din Componenta C.15. Obiectivul finaleste reducerea părăsirea timpurii a școlii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

                       Obiectiv 1. Scăderea numărului de elevi care se află în risc de abandon școlar prin oferirea de articole necesare procesului de școlarizare

                      Obiectiv 2. Stimularea perfecționării cadrelor didactice prin sesiuni de formare în urma cărora să dezvolte abilități alternative de predare.

                      Obiectiv 3. Creșterea ratei de absolvire a ciclului de învățământ gimnazial prin organizarea de activități școlare conexe ariei curriculare.

                      Obiectiv 4. Creșterea procentului de elevi înscriși la Evaluarea Națională prin activități motivaționale și de învățare alternativă.

Grupul țintă principal al proiectului va fi constituit din 93 de elevi (din ciclul gimnazial) ai Scolii Gimnaziale Casimcea din jud. Tulcea, la care se vor adauga, anual, elevii care intra in clasa a V-a si vor iesi cei care finalizeaza clasa a VIII-a. Totalul grupului tinta la finalul proiectului va fi de minim 110 elevi (CNP-uri unice).

Se vor desfășura activități precum consiliere si dezvoltare personala cu elevii, formarea autorizata a profesorilor si desfășurarea unor vizite de observare, activitati pedagogice si de sprijin, organizarea și desfasurarea de excursii cu elevii etc.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați directorul de proiect:

Moldoveanu Gabriel Alexandru

Telefon 0742460245

Adresa de e-mail : moldoveanu.gabriel@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial

 

Back to top button