fbpx
Ştirea zilei

Premieră: Tulcea, fără şcoli pe Scenariul Roşu!

- de luni, 93 de şcoli sunt pe VERDE iar 50 de şcoli pe GALBEN

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat azi (prin Hotărârea 58) scenariile pentru fiecare şcoală din judeţul Tulcea şi pentru prima dată în acest an avem doar scenariul 1 şi scenariul 2.

Pentru prima dată de la reluarea şcolii nu mai avem nicio unitate de învăţământ pe scenariul roşu, semnele fiind că situaţia se va păstra cel puţin până vinerea viitoare la fel.

Mai jos publicăm Hotărârea adoptată azi în cadrul CJSU, cu nr. 58 din 05.03.2021.

„Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea nr. 1639/05.03.2021, privind propunerile Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ referitoare la scenariile după care vor funcționa unităţile de învăţământ, cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea precum şi cu avizul Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, pentru următoarele unități de învățământ se modifică scenariile de funcționare, astfel:

 1. Ȋncepând cu data de 08.03.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, vor trece din scenariul 1 (verde), în  scenariul 2 (galben ):
 2. Școala Gimnazială Nufăru;
 3. Școala Gimnazială Dăeni;
 4. Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, cu structurile arondate :
 • Grădinița cu Program Normal Lăstuni;
 • Grădinița cu Program Normal Rândunica.
 1. d) Școala Gimnazială Mila 23 și Școala Primară Caraorman, structuri arondate Şcolii Gimnaziale Crișan.

Scenariul 2 (galben) presupune:

 1. a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;
 2. b) participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Art.2 Ȋncepând cu data de 08.03.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, vor trece din scenariul 3 (roșu), în scenariul 2 (galben):

 1. Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structură a Liceului Tehnologic Topolog;
 2. Școala Gimnazială Crișan.

Art.3  Ȋncepând cu data de  08.03.2021, ca urmare a  ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, vor trece din scenariul 2 (galben), în scenariul 1 (verde):

 1. Școala Profesională „Vasile Bacalu” Mahmudia;
 2. Şcoala Gimnazială Horia.

Scenariul 1 (verde) presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.

Art.4  Își vor suspenda cursurile școlare cu prezență fizică, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.03.2021, până la data de 18.03.2021, ca urmare a depistării a unor cazuri confirmate de îmbolnăvire cu SARS-CoV- 2, conform Art. 9, alin. 1, lit. (c) din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, următoarele unități de învățământ:

 1. Şcoala Primară Sîmbăta-Nouă – Clasele I-IV, în regim simultan, 25 elevi;
 2. Liceul Tehnologic Topolog – Clasa a VI-a B, 25 elevi.

UNITĂȚI ȘCOLARE CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL I (VERDE)

1 LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG
2 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAG
3 SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG
5 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA
6 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREA
7 LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN
8 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCIN
9 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN
10 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCIN
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCIN
14 SCOALA GIMNAZIALĂ BAIA
15 SCOALA PRIMARĂ CAMENA
16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS
17 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PANDURU
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD
19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREA
20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI
23 ȘCOALA PRIMARĂ LETEA
24 ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA
27 ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA
28 ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN
29 ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI
30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS
31 ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA
32 ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA
33 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ
34 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA
36 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚU
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI
40 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA
41 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA
42 ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA
44 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NIFON
45 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEA
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA
47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA
49 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂN
50 ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA
51 ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA
53 LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA
54 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELU
55 ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA
56 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC
57 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVA
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANI
59 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU
60 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA
61 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU
62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL
63 ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS
64 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPUL
65 ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF
66 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT
67 ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU
68 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL
69 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV
70 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA
71 ȘLCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA
72 ȘȘOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI
73 ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA
74 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIA
75 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNA
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ
78 ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSA
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA
80 ȘCOALA PRIMARĂ MINERI
81 ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ
82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN
83 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU
84 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPE
85 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRI
86 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA
87 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR
89 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL
90 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILE
91 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR
82 LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA
93 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU

UNITĂȚI ȘCOLARE CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 2 (GALBEN)

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată Perioada pentru care se instituie măsura Observații
1 COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
2 LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA În perioada 01-14.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 53/01.03.2021 Clasa IV-a, 31 de elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
3 LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA În perioada 01.03.2021 – 14.03.2021 Clasa a IV-a, 30de elevi,  activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile –  1 caz confirmat- conform HCJSU nr. 49/25.02.2021
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
4 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
5 LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
6 LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
8 LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
9 LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
10 COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
11  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
„SF. IOAN CASIAN” TULCEA
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
13 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
14 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
15 LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
16 ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
17 ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
19 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA În perioada 03-16.03.2021 (măsură instituită prin Hotărarea nr. 55/03.03.2021 Clasa a III-a B,  27 de elevi,  activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 1 caz confirmat
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA Începând  cu 09.02.2021,  Clasa a IV-a A, 23  de elevi, măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr.  40/09.02.2021) Conform Art. 7, alin (1), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021
În perioada 25.02.2021 – 10.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Clasa a VIII-a A,  28 de elevi,  activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile –  2 cazuri confirmate
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
27 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA În perioada 01.03.2021 – 14.03.2021 9 grupe cu 201 de preșcolari de la Grădinița nr. 3 Step by Step, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile, 5 cazuri confirmate – personal
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
28 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
29 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
30 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
31 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
32 GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA) Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
33 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
39 ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
40 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG În perioada 05.03.2021 – 18.03.2021 Clasa a VI-a B, 25 elevi, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile, 1 caz confirmat.
Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
41 ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ În perioada 05.03.2021 – 18.03.2021 Clasele I-IV, regim simultan, de la Școala Primară Sînbăta Nouă – 25 elevi; activitate suspendată pentru o perioadă de 14 zile – 2 cazuri confirmate.
Începând cu data de 01.03.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 52/26.02.2021) Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
43 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
45 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
46 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘAN Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
49 ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMAN Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori
50            ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE Începând cu data de 08.03.2021 Rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button