fbpx
Ştirea zilei

Procent modest de note peste 7 la Titularizare: doar 25,64%!

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean, rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro și pe pagina web a ISJ Tulcea isjtulcea.ro/category/mobilitate/etape/. La Tulcea situaţia se prezintă astfel:

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 25,64% .
  • Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,89%.
  • Din promoția curentă din cei 30 candidați înscriși, au fost evaluate 19 lucrări la centrele de evaluare, 36,84% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) .
  • candidat a obținut nota 10, iar 29 candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 147 candidați din totalul de 190 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 117 de lucrări, întrucât: 30 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 0 candidați au fost eliminați, iar 0 lucrări au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei

Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului școlar județean sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul inspectoratului școlar județean și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședință publică, organizată de către inspectoratul școlar în data de 4 august 2021.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button