fbpx
Mediu

Proiect cu finanțare europeană pentru conservarea zonei strict protejate Sărături Murighiol

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării implementează în parteneriat cu Asociația Danubiu în baza contractului de finanțare nr. 1754/31.10.2022 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, proiectul „Conservarea zonei strict protejate Sărături Murighiol”, cod SMIS 2014+ 155801.

Având în vedere importanța speciilor protejate prezente în zona Sărături Murighiol, zonă strict protejată și parte integrantă a Rezervației Biosferei Delta Dunării, obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea biodiversității din prin implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Valoarea totală a proiectului este de 7.683.910,66 lei, din care cheltuieli totale eligibile: 7.683.910,66 – finanțare națională: 1.089.914,33, iar Co-finanțare nerambursabilă FEDR: 6.531.324,08 lei, echivalentă cu 99,1844% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiectul urmărește îndeplinirea următoarele obiective specifice:

Conștientizarea și informarea grupurilor țintă și a factorilor interesați, privind conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă în perimetrul ariei naturale strict protejate Sărături – Murighiol, cu rezultate finale – realizarea de activități de informare și publicitate.

Îndeplinirea obiectivelor de management aferente ariei naturale strict protejate Sărături Murighiol privind înlăturarea presiunilor antropice asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională prin realizarea infrastructurii necesare conservării biodiversității, rezultatele finale fiind realizarea unui gard pe o lungime de 5.360 km în jurul zonei strict protejate Sărături Murighiol, a unei porți de acces și a unui pichet PSI.

Perioada de implementare a proiectului: 2022-2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

Implementarea proiectului are o relevanță deosebită pentru Obiectivul specific 4.1 având în vedere că principalul rezultat va fi starea de conservare îmbunătățită a speciilor și habitatelor de importanță comunitară existente în zona strict protejată Sărături Murighiol.

Date de contact:

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării                          Asociația Danubiu

Str. Portului Nr. 34A, Tulcea                                          e-mail: asociatiadanubiu@yahoo.com

Telefon +40240518945; Fax +40240518975;

e-mail arbdd@ddbra.ro

Website: http://www.ddbra.ro/

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE