Ştirea zilei

Proiect de reconstrucţie ecologică în Parcul Naţional Munţii Măcinului

Azi, la sala Toma Caragiu a Hotelului Delta a fost gazda lansării proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”, un proiect al Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului în valoare de 14.517.111,87 lei, din care 12.339.545,14 lei valoare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.177.566,73 lei din bugetul național.

La eveniment au participat oficialităţile locale şi judeţene, parlamentari, şefi de instituţii şi, ,ai ales, reprezentanţi ai mediului ştiinţific, practic cei care înţeleg ceea ce înseamnă o recostrucţie ecologică.

Viorel Roşca, directorul Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului a făcut o prezentare a proiectului, evident după ce a dat cuvântul reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene care şi-au spus mesajul şi … au plecat fără să mai aştepte şi prezentarea! La urma urmei nu vizează municipiul Tulcea acest proiect!

Potrivit echipei de proiect, „obiectivul general  este îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului și informarea/conștientizarea factorilor interesați și dezvoltarea capacității Administrației Parcului Național Munții Măcinului”. În traducere liberă e vorba despre o reconstrucţie ecologică în zona Nifon, însă proiectul se întinde pe şapte unităţi administrativ teritoriale Jijila (cu localitățile Jijila și Garvăn), Văcăreni (Văcăreni), Luncavița (Luncavița, Rachelu), Hamcearca (Hamcearca, Nifon, Căprioara, Balabancea), Cerna (Cerna, Traian, Mircea Vodă, General Praporgescu), Greci (Greci) şi Măcin (Măcin, oraș).

Ce presupune ca activităţi principale proiectul

Două sunt activităţile principale ale acestui proiect şi anume:

1.Reconstrucția ecologică a habitatelor forestiere, prin împădurirea cu cvercinee, prin plantarea speciei edificatoare de gorun pe o suprafață de 31 ha din Parcul Național Munții Măcinului
2.Reconstrucția ecologică a 30 ha de pajiști și tufărișuri de stepă ponto-sarmatică din Parcul Național Munții Măcinului, prin eliminarea speciei invazive cenușer – Ailanthus altissima și pregătirea pentru refacerea naturală a habitatelor / inițierea covorului vegetal cu elemente autohtone specifice asociațiilor vegetale caracteristice pajiștilor de stepă ponto-sarmatică, cu specii edificatoare și diferențiatoare

 

Rezultatele aşteptate, aşa cum au fost ele prezentate, sunt:

  • Implementarea de măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare a 31 ha de habitate forestiere de cvercinee și a 30 ha de habitate de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului;
  • Managementul adecvat/demonstrativ al habitatelor forestiere și habitatelor de pajiști și al activităților de turism pentru a contribui la menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor protejate din Parcul Național Munții Măcinului ;
  • Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil fata de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului;
  • Creșterea nivelului de informare și conștientizare a factorilor interesați la nivel local și a publicului larg cu privire la importanța habitatelor care vor face obiectul măsurilor de conservare activa și la beneficiile generate de Parcul Național Munții Măcinului pentru economia locală;
  • Dezvoltarea capacității instituționale/de management a Administrației Parcului Național Munții Măcinului.

 

 

Back to top button