Educaţie

Proiect Erasmus+ la Palatul Copiilor: deschidem minți, deschidem suflete!

Palatul Copiilor Tulcea anunță implementarea unui proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, primul din istoria instituției.


Proiectul „Keys for Inclusion and Success: opening minds, opening souls! – KIS” / „Chei pentru Incluziune și Succes: deschidem minți, deschidem suflete!” este un proiect european de mobilitate în domeniul educației școlare și vizează, potrivit managerului de proiect Marilena Peiciu, formarea a 6 cadre didactice în domeniul incluzunii sociale și al coachingului în vederea dezvoltării de strategii creative de educație nonformală care să crească capacitatea elevilor de a se integra respectând diversitatea și a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare.

În perioada iulie-august se vor derula cele două fluxuri de formare, după cum urmează:
11-19 iulie 2022, 3 profesori vor partipa la cursul ”Vitamin C boosts education! – coaching and non-formal education method to bring out the best from your learner” în Malaga – Spania;
20-28 august 2022, alți 3 profesori vor participa la cursul ”Non-formal for inclusion” în Caldas de Rainha – Portugalia.
După mobilitate, pe parcursul anului școlar 2022-2023, profesorii participanți vor disemina cunoștințele și experiențele profesionale dobândite pe parcursul mobilității în cadrul activităților planificate la nivelul instituției și la nivel județean, vor aplica în activitatea cu elevii practicile educaționale dobândite în cadrul cursului și vor elabora materiale de bună practică în domeniul vizat de proiect.

Back to top button