fbpx
Anunţuri

Proiectul PNRAS al Școlii Gimnaziale ”Traian Coșovei” Somova finantaț prin PNRR

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” - comunicat de presă  

Școala Gimnazială ,,Traian Coșovei” Somova derulează din   octombrie 2022 pầna în septembrie 2025 proiectul „PNRAS Școala Gimnazială ,,Traian Coșovei” Somova în valoare totală de 664 900.00 RON.

Proiectul din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar  este finanţat Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) în cadrul Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din Componenta C.15. Obiectivul final este reducerea părăsirea timpurii a școlii.

Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior — gimnazial la învățământul secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic.

Obiectivul general al proiectului constă în  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru  elevii grupului țintă  – abordarea componentei remediul corective,  abordarea componentei preventive, prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune, abordări informatice moderne (TIC) și prin dezvoltarea unor facilități integrate care să ofere accesul nerestricționat al grupului țintă la servicii socio-educaționale de ultima generație intr-un sistem educațional deschis și incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății informaționale bazată pe cunoaștere și progres tehnologic.

În primul an de derulare  a proiectului„PNRAS Școala Gimnazială ,,Traian Coșovei” Somova  septembrie 2022-septembrie 2023 s-au desfășurat următoarele  activități  :

1 Consiliere și orientare școlară

-Sesiuni informare anti-bulliyng,prevenirea consumului de droguri și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri,măsuri pentru combaterea  segregării școlare

2 Consiliere și orientare profesională/ vocațională

3 Servicii educaționale de sprijin,activități remediale la disciplinele :Limba și literatura romȃnă , matematică

 4 Servicii de Școală după școală

5 Activități de scenografie,terapie prin artă,activități sportive

  1. Activități outdoor -tabere pentru dezvoltare personală.

 Școala Gimnazială ,,Traian Coșovei”Somova

Titlul proiectului: PNRAS Școala Gimnazială ,,Traian Coșovei”Somova            email scsomova@yahoo.com

Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0139                                                                     telef/fax 0245041013

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE