Ştirea zilei

Rezultatul şedinţei ordinare de azi: Consiliul municipal taie şi demolează!

-iniţiativele executivului Primăriei de a nu mai premia cuplurile cu 50 de ani de căsnicie şi de a demola toate garajele de pe domeniul primăriei au fost votate

Ședința de Consiliu local de azi a propus votului consilierilor 35 de proiecte de hotărâre a căror conținut îl puteți parcurge mai jos. Trei dintre proiecte au stârnit dezbateri serioase şi votul pentru adoptarea acestora nu a mai fost ca la celelalte cu unanimitatea celor prezenţi.

Este vorba despre proiectele ce vizau:

-revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie

– privind desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea şi

-PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA

Cu unanimitatea celor prezenţi, când 21, 20 sau 19, după cum mai ieşeau din sală consilierii, proiectele de mai jos au fost adoptate la foc automat, imediat după ce li s-a dat citire de către preşedintele de şedinţă, consilierul local Stere Şacu.

Proiect 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare – Aprobat
Proiect 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare – Aprobat

Proiect privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6% – Aprobat

Proiect 
privind acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale de către organul fiscal local -Aprobat
Proiect 
privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020 – 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 68/31.03.2021 -Aprobat
Proiect 
privind asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu” – Aprobat
Proiect 
privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus VI” – Aprobat
Proiect 
privind asocierea Municipiului Tulcea cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău” – Aprobat
Proiect 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect – Aprobat

Banii pentru familiile cu 50 de ani de căsnicie, motiv de dezbatere în Consiliul local

Proiect 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie

Votul pe comisii la acest proiect de hotărâre a avut un aviz nefavorabil și un aviz favorabil, una dintre comisii având un vot la egalitate, două voturi pentru și două voturi împotrivă. Consilierii USR au fost împotriva proiectului. În discursul său, primarul Ștefan Ilie a considerat că ajutorul financiar este populist și discriminatoriu şi anunță că nu retrage proiectul de hotărâre. Fostul viceprimar al municipiului Tulcea, Andaluzia Luca, susține că ajutorul financiar pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie nu este o pomană și că sunt și alte primării din țară care acordă acest ajutor financiar, majoritatea cu primari PNL, printre care și Oradea, dat exemplu de bună practică în administraţia publică. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu doar 12 voturi pentru. După care a urmat iar o serie de proiecte pentru care s-a votat în unanimitate.

Proiect 
privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI STR. PĂCII – INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL TULCEA” – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Coziei, înregistrată la poziția 891 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4485,96 mp la 4288 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Iluziei, înregistrată la poziția 901 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 297,96 mp la 339 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii George Georgescu, înregistrată la poziția 49 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3720 mp la 3636 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Balizei, înregistrată la poziția 890 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4094,76 mp la 7807 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azimut, înregistrată la poziția 889 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 936,6 mp la 2837 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Amiezii, înregistrată la poziția 897 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1075,74 mp la 1851 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară  – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Meduzei, înregistrată la poziția 198 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 875 mp la 4497 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Izvorului, înregistrată la poziția 894 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 6455,04 mp la 8711 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Nicolae Bălcescu, înregistrată la poziția 12 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8040 mp la 9634 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă Aleii Cristina, înregistrată la poziția 132 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat (consilierul Anca Suhov solicită îndreptarea unor erori materiale.)
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Gazelei, înregistrată la poziția 895 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4401,78 mp la 18273 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Ion Nenițescu, înregistrată la poziția 54 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 10091 mp la 7823 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Mizei, înregistrată la poziția 898 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 793,2 mp la 1224 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară -aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Plugarilor, înregistrată la poziția 91 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 9520 mp la 11017 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uverturii, înregistrată la poziția 1167 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2800 mp la 3848 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Vezuviu, înregistrată la poziția 896 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 752,4 mp la 1098 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect
privind modificarea suprafeței de teren aferentă Lacului ”CIUPERCA”, înregistrată la poziția 888 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară – aprobat
Proiect 
privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcţiilor provizorii cu destinația de garaje -aprobat

Primarul anunță public: toate garajele vor fi demolate, legale și ilegale!

Proiect 

privind desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea – aprobat

Costel Andrei este unul dintre proprietarii de garaje din zona Grădiniței Nr. 13 și susține că are autorizație de construire provizorie. Și pe Aleea Merișor, lângă Grădinița Nr 17, sunt cetăţeni care au garaje şi care îşi susţin punctul de vedere că au autorizaţii de construire provizorie.

Din păcate, vestea este proastă pentru toţi proprietarii de garaje de pe domeniul primăriei, public sau privat: „Cât voi fi eu primar aceste garaje vor fi desfiinţate şi în locul lor vom amenaja, noi primăria, locuri de parcare, locuri de joacă pentru copii sau poate spaţii verzi. Nu mă refer la acele garaje construite ilegal, fără autorizaţie de construire ci la TOATE GARAJELE”, a punctat primarul Ştefan Ilie. În glumă, consilierul local Cezar Marin a întrebat dacă va fi demolat şi garajul din curtea sa, şi tot în glumă primarul i-a răspuns: „Da, va fi şi acela demolat dacă va trece autostrada pe acolo şi veţi fi despăgubit”. Legat de demolare şi despăgubire, chiar dacă s-a discutat aprins subiectul, doar partea de demolare a avut, la un moment dat, indicat un preţ în lei (adică cei cu garaje nu îşi demolează de capul lor construcţiile provizorii ci prin intermediul unor firme specializate) respectiv între două şi patru mii de lei. Cu cât şi mai ales dacă vor fi despăgubiţi de primărie nu a fost clar.

În continuare proiectele de mai jos iniţiate de executivul primăriei au fost adoptate fără opoziţie din partea consilierilor.

Proiect 
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional – aprobat
Proiect 
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare – aprobat

Administratorul public Nicolae Bibu salută noua alianță PSD – USR din Consiliul local

Proiect 

PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA – aprobat cu 13 voturi pentru

În calitate de antreprenor, consilierul local USR Cristian Porneală a întrebat dacă acest consiliu consultativ al oamenilor de afaceri este un consiliu al primăriei sau al consiliului local și de ce doar primarul și administratorul public au drept de vot. Propunerea sa prin amendament a fost pentru suplimentarea membrilor consiliului cu încă 4 consilieri, câte unul de la Pro România, USR, PER şi PSD. Amendamentul, culmea, a primit doar 6 voturi „pentru”, din care 5 voturi de la consilierii PSD, printre cele împotrivă fiind și votul colegei inițiatorul amendamentului, Tatiana Haliț, tot de la USR. Rezultatul votului l-a făcut pe administratorul public al municipiului, Nicolae Bibu, să ia cuvântul şi să transmită un mesaj eminamente politic: „Salut noua alianţă PSD -USR din Consiliul Local Tulcea!”. Ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost votat şi el în unanimitate.

Proiect 
privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

 

Back to top button