Ştirea zilei

S-a dat ordinul de începere a dezvoltării Portului Tulcea

este vorba despre o investiţie de 64 milioane de lei în porturile comercial şi industrial ce aparţin APDM Galaţi

Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi a organizat azi o conferinţă de presă pentru a anunţa începerea lucrărilor aferente proiectului „Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”, un proiect cofinanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin POIM (Programul Operaţional Ifrastructură Mare) 2014.2020.

La conferinţa de presă au luat parte,  Nicolae Dan Tivilichi, director general adjunct al CN APDM Galaţi, Marius Lucian Mitrea, unul dintre administratorii APDM Galaţi şi şeful Serviciu teritorial Tulcea şi Nina Trandafir, manager de proiect, ultima fiind cea care a făcut anunţul că ordinul de începere a lucrărilor (mai întâi o perioadă de proiectare de trei luni şi abia apoi o perioadă de execuţie de 21 de luni) a fost dat ieri, 2 decembrie 2020. Un proiect care practic, pe lângă investiţia în reabilitarea Portului Tulcea (cunoscut drept faleza Dunării), vine să întregească o reabilitare şi modernizare a ceea ce au lăsat ani de zile mai degrabă în paragină fostele conduceri ale APDM Galaţi.

Despre proiect

Conform datelor oferite de reprezentanţii APDM Galaţi, „obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea atractivitäţii şi accesibilităţii Portului Tulcea (Port Industrial şi Port Comercial – n.n) prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilitätii, inovärii şi securitätii, capabil sä asigure legäturi rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, pentru fluidizarea maximä a circulaţiei märfurilor, asigurând totodatä o infrastructurä portuarä la standarde europene în acord cu practicile şi politicele UE în contextul Obiectivului specific POIM 2.4„.

Urmare implementärii proiectului, se estimeazä cä traficul de märfuri va creşte cu 54, 10%, respectiv va ajunge la 2,1 milioane de tone/an contribuind astfel la a atingerea indicatorului de rezultat al Axei prioritare 2: Märfuri transportate pe cäi navigabile interioare.

Valoarea totalä a contractului de finanþre este de 64.246.210,90 lei, din care valoarea totalä eligibilä este de 53.822.747,91 lei. Astfel, AM POIM/OIT acordä o finanţare nerambursabilä în sumä maximä de 45.749.335,73 lei, echivalentä cu 85% din valoarea totalä eligibilä aprobatä, diferenţa fiind alocată de la bugetul de stat.

Rezultate aşteptate

Port Industrial Tulcea: Cheu vertical nou creat = 100 ml; teritoriu portuar nou creat = 4.000 mp; reabilitare Cheu existent = 230 ml; realizare lucräri aferente reţelelor de utilitäti.

Port Comercial Tulcea: Cheu vertical nou creat = 323 ml; teritoriu portuar nou creat = 4.000 mp; platformä de circulaţie la Cheu = 3.520 mp; reabilitare drum acces la Cheu = 125 ml; realizare lucräri aferente reţelelor de utilitäti.

Cine va realiza proiectarea şi execuţia acestei investiţii şi la ce sume

La data de 08.09.2020 s-au semnat contractele de proiectare şi execuţie a lucrärilor identificate în Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul „Dezvoltare Port Tulcea  Etapa l” Lot I Port Industrial Lot II Port Comercial, între CN APDM SA în calitate de Beneficiar şi Asocierea formatä din Canal Sea Services SRL – Ave Tebia SRL – Aduro Impex SRL,cu terţ sustinätor Lesaci Corn SRL şi terţ sustinätor şi subcontractant Eurocerad Internaţional SRL, în calitate de Antreprenor. Liderul asocierii este Canal Sea Services SRL- Constanţa. Valoarea contract Lot I = 23.003.694,24 lei, exclusiv TVA. Valoare contract Lot II – Port Comercial = 21.708.348,62 lei, exclusiv TVA.

Dan Nicolae Tivilichi despre alte investiţii în porturile tulcene

Ca şi luna trecută, când a susţinut o conferinţă de presă la Tulcea pe tema divergeţelor cu privire la patrimoniul APDM Galaţi de pe faleza Dunării, directorul adjunct al APDM Galaţi a vorbit şi azi despre viitoarele investiţii ce se vor a se face la Tulcea. Portul Mahmudia este pe lista de priorităţi alături de Portul Chilia Veche, o altă prioritate fiind amenajarea unui EcoPort (Port Marina) undeva în aval de trecerea bac spre Tudor Vladimirescu, respectiv între pontoanele Poliţiei de Frontieră şi repspectiv ale Penitenciarului Tulcea. Ar mai fi şi Portul Turcoaia şi Portul Gura Arman de la Măcin pe o adoua listă de priorităţi, însă a cele două porturi mai sunt chestiuni juridice de lămurit cu administraţiile publice locale.

 

Back to top button