AdministraţieŞtirea zilei

S-a hotărât: Toate deşeurile din judeţ vor fi sortate la Staţia Agighiol!

- operatorului serviciului de salubrizare judeţean i s-a impus creşterea gradui de colecatre separată la 18%

Azi, la Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri motivat de faptul că mai multe probleme au „fracturat” relaţia dintre operatorul serviciului de salubrizare judeţean şi reprezentanţii comunităţilor locale în care acest operator îşi desfăşoară activitatea, altfel spus primarii unităţilor administrativ teritoriale.

Problemele care au dus la această situaţie tensionată au fost mai multe, punctate şi în raportul de activitate întocmit cu prilejul acestei şedinţe şi din care s-au desprins următoarele: sincope în colectarea deșeurilor selectate; acoperirea parțial în unele localități a programului de colectare; localități care nu au acoperit numărul necesar de pubele sau existența unor pubele deteriorate; număr insuficient de compostoare dar şi faptul că nu s-a identificat în nici o localitate utilizarea compostoarelor destinate deșeurilor generate în piețe și parcuri din domeniul public; nu toate UAT-urile sunt implicate în activitatea de gestionare a deșeurilor și din acest motiv există localități în care nu se colectează separat deșeurile generate, etc

În ceea ce privește campania de conștientizare și informare, potrivit raportului de activitate al ADI Deşeuri, în majoritatea localităților au fost repartizați saci colorați pentru deșeurile reciclabile respectiv un sac verde și unul galben pentru fiecare gospodărie dar și broşuri informative privind colectarea selectivă precum și programul de colectare pentru fiecare localitate.

O situație aparte o reprezintă zona 4 respectiv Delta Dunării, zonă în care nu s-a reușit în toate localitățile să se implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile acestea fiind colectate în aceeași remorcă cu deșeurile menajere şi din acest motiv nu se respectă în toate localitățile din deltă programul de colectare conform caietului de sarcini. Din cauza specificului zonei, nefiind posibilitatea de colecatre cu mijlocare rutiere, operatorul a fost nevoit să improvizeze un sistem de colectare adaptat specificului zonei, cu anumite costuri suplimentare în condiţiile în care nici resursă umană nu se găseşte în localităţile izolate ale deltei.

Dar dintre toate aceste probleme, cea care a provocat această stare tensionată este, fără doar şi poate, faptul că operatorului serviciului de salubrizare judeţean nu i s-au plătit facturi restante de aproape 6 milioane de lei. O valoare echivalentă cu a datoriilor acestuia către terţi şi care pune în pericol blocarea activităţii JT Grup.

Pe rând, unii dintre primarii din comunele şi oraşele judeţului – 40 dintre aceştia au fost prezenţi în sală, ceea ce se poate spune că e un adevărat record de prezenţă! -au luat cuvântul şi au vorbit despre relaţia cu operatorul serviciului de salubrizare judeţean. Primii cinci sau chiar şase dintre aceştia a fost cât se poate de clar că sunt nemulţumiţi de relaţia cu angajaţii operatorului serviciului de salubrizare judeţean. În fond, cei care lucrează în acest domeniu nu sunt nici savanţi de renume mondial şi nici academicieni iar unii dintre ei, poate tocmai pentru a scăpa de mirosul gunoiului, mai acceptă şi câte ceva de băut în timpul activităţii de colectare iar vina nu e doar a lor ci şi a celor care le oferă…

Primarul din Isaccea şi struţocămila Primărie-ADI Deşeuri-JT Grup

Unul dintre cei mai nemulţumiţi primari care şi-a exprimat punctul de vedere azi în cadrul şedinţei a fost Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea dar şi preşedintele ADI Apă Canal.

Acesta a catalogat relaţia Primărie-ADI Deşeuri-JT Grup drept o struţocămilă. Aşa o fi, doar că fără această struţocămilă nu ar fi existat Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor şi ar fi fost un haos în privinţa colectării şi depozitării deşeurilor ca acum 20 de ani.

Iar dacă sunt probleme acestea apar mai ales de la agenţii economici care ar trebui facturaţi separat. De aici şi remarca directorului operatorului serviciului de salubrizare judeţean. Ionuţ Tudorache de la JT Grup: „Acolo unde primarii se implică în activitatea aceasta şi rezultatele muncii noastre se văd”! Altfel spus acolo unde primarii sprijină identificarea agenţilor economici de către reprezentanţii operatorului serviciului de salubrizare judeţean şi îi determină pe aceştia la contractarea serviciului de salubritate (ceea ce eeste conform legii şi se poate ajunge chiar la retragerea autorizaţiei de funcţionare – n.n.) scade cantitatea de deşeuri colectate de la populaţie.

În legătură cu acest subiect discuţiile sunt foarte serioase în condiţiile în care majoritatea agenţilor economici din mediul rural şi mulţi agenţi economici din mediul urban chiar nu au contracte pentru colectarea deşeurilor produse.

Starea tensionată alimentată atât de primarul din Isaccea, nemulţumit de serviciile unor angajaţi ai JT Grup, dar şi de alţi primari cum au fost cei din comunele Valea Teilor, Baia sau Maliuc, a fost aplanată de primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, în calitatea sa de preşedinte al ACOR Tulcea. Acesta a punctat faptul că scopul întâlnirii este acela de a găsi soluţii pentru o colectare cât mai bună şi mai ales de a nu se majora preţul gunoiului în 2022 pentru că altfel unii dintre primari vor ieşi din ADI Deşeuri…

O cocoaşă mai mare pentru JT Grup: 18% grad de colectare separată a deşeurilor

Prin actul adiţional la contractul de delegare aprobat azi, operatorului serviciului de salubrizare judeţean i s-a impus majorarea procentului de colectare separată la 18%. Altfel spus, chiar dacă din majoritatea comunelor şi oraşelor (mai puţin Tulcea care are serviciu separat) se colectează doar gunoi menajer şi asta pentru că populaţia încă nu a conştientizat faptul că trebuie să facem colectare selectivă (bine, nici nu se încurajează prin măsuri punitive acest lucru, apelându-se la conştiinţa fiecăruia – n.n.), operatorului serviciului de salubrizare judeţean JT Grup i s-a impus ca 18% să fie colectat separat. Până acum procentul era de numai 14%, adică fracţia reciclabilă.

Soluţia iniţial propusă a fost printr-o campanie de informare şi conştientizare mai agresivă ca până acum. Sigur, e de la sine înţeles că în unele comune sau cu unele categorii de persoane oricâtă conştientizare ai face e degeaba …

Şi atunci soluţia a venit în timpul şedinţei şi anume propunerea operatorului serviciului de salubrizare judeţean JT Grup, propunere făcută de către directorul JT Grup Tulcea, Ionuţ Tudorache, de a trece tot ce colectează prin staţia de sortare de la Agighiol, o staţie modernă realizată cu fonduri europene.

Din sortarea deşeurilor menajere se pot extrage până la 33% deşeuri ce pot fi valorificate şi câştigul nu este doar al operatorului serviciului de salubrizare judeţean cât mai ales al primăriilor care nu mai sunt obligate să plătească la sfârşitul anului „amenda” către Fondul de Mediu pentru faptul că nu fac deviere de la depozitare. Sume colosale dacă ne raportăm doar la nivelul anului 2019 pentru care s-a făcut bilanţul şi care pentru întreg judeţul a însemnat un supliment de plată de aproximativ 6 milioane de lei. Probabil că pentru anul 2020 valoarea este mai mare, însă tocmai prin trecerea întregii cantităţi de deşeuri colectată din judeţ prin moderna staţie de sortare de la Agighiol s-ar putea ca anul 2021 să însemne o scădere dramatică a acestor „amenzi de mediu” aplicate primăriilor care nu reuşesc să respecte legislaţia în materie de colectare separată a deşeurilor şi deviere de la depozitare.

 

 

Back to top button