fbpx
Ştirea zilei

Sancțiuni contravenționale de la ITM Tulcea pentru transportatorii rutieri

În perioada 07 – 11.11.2022 s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, a legislaţiei şi directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitan de călători.       

Obiectivele campaniei au fost:

  • Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  • Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;
  • Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr. 905/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;
  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
  • Eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.

Acţiunile de control au avut loc atât pe teren (în trafic împreună cu inspectorii de trafic din cadrul inspectoratelor teritoriale ale ISCTR), cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane.

În cadrul acestei campanii au fost efectuate un număr de 24 de controale. Nu au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată la angajatorii controlaţi.

Totodată, inspectorii de muncă au constatat o serie de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă, fiind dispuse 22 de măsuri în vederea remedierii acestora. De asemenea au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 23.000 lei şi 15 avertismente.

Cele mai frecvente neconformitati constatate au fost:

  • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
  • neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi respectiv pentru munca de noapte;
  • nepăstrarea la locul de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă ale persoanelor care prestează activitate în acel loc;
  • nerespectarea obligaţiei de a informa inspectoratul teritorial de muncă privind munca de noapte;

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE