Ştirea zilei

Şedinţă cu directorii pe tema Programului național de tip pilot „Școala după școală”

 Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat ieri după amiază întâlnirea cu directorii unităților de învățământ pentru a analiza punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Educației nr. 3300 / 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național de tip pilot „Școala după școală”, care a intrat în vigoare în data de 24 februarie 2021.

Scopul programului este organizarea, în școlile cu învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și a accesului la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar.

Înscrierea elevilor pentru a participa la activităţile de educaţie remedială se realizează în perioada 25 februarie – 3 martie 2021 pe baza solicitării scrise a părinților sau a reprezentanților legali.

Sunt eligibili pentru a participa la activitățile de tip „Şcoala după şcoală” elevii aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec scolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, elevi romi.

În conformitate cu art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru participarea la activitățile remediale, elevii trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea invită părinții elevilor eligibili în program să depună solicitări scrise la secretariatele unităților de învățământ la care elevii sunt înscriși, în perioada 25 februarie – 3 martie 2021.

Back to top button