Alte partide

Senatorul USR Tulcea, Costel Vicol a organizat o masă rotundă de Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi

În această după amiază, la sediul Cabinetului senatorului USR Tulcea, Costel Vicol a avut loc o masă rotundă la care au fost invitaţi, alături de reprezentanţii Asociaţiei de Sprijin a Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi Fizice Tulcea (ASCTDFT), reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale şi au dat curs Anca Lazăr, reprezentant DGASPC Tulcea şi primarul municipiului, Ştefan Ilie. Alături de consilierul local Tatiana Haliţ şi colegul parlamentar deputat Eugen Terente, senatorul Costel Vicol a cerut reprezentanţilor asociaţiei – Niculina şi Iulian Haralambie – să prezinte autorităţilor problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi din municipiul şi judeţul nostru, dar şi aparţinătorii acestora.
Solicitările ASCTDFT au fost prezentate în 24 de puncte, aşa cum le vom prezenta mai jos, la finalul materialului. În calitatea sa de primar, Ştefan Ilie a promis membrilor asociaţiei că toate proiectele de infrastructură ce se vor realiza cu foanduri europene sau nu vor avea facilităţile prevăzute de lege pentru persoanele cu dizabilităţi. Mai mult, în curtea DIAP de pe strada Spitalului se are în vedere construcţia unui centru multifuncţional pentru persoanele cu dizabilităţi, desigur cu fonduri europene pentru care s-au început demersurile preliminare depunerii cererii de finanţare.
„Avem un oraş de tip oriental, cu străzi înguste ce nu ne permit, nouă autorităţilor locale, să realizăm, în multe zone, investiţii nici măcar în amenajarea unor trotuare. Dar ce vă pot promite e că de acum înainte toate lucrările de infrastructură vor avea în vedere facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv viitorul sediu al primăriei al cărei proiect l-am modificat chiar din acest motiv pentru că nu asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi.” a promis primarul Ştefan Ilie care cunoaşte foarte bine problemele cu care se confruntă o persoană cu dizabilităţi.
Parlamentarii USR Tulcea, senatorul Costel Vicol şi deputatul Eugen Terente au promis celor prezenţi că orice iniţiativă legislativă care să sprijine activitatea autorităţilor locale şi judeţene din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei persoanelor cu dizabilităţi vor avea votul acestora.
Solicitările ASCTDFT
1. Identificarea unei locații pentru a ne desfășura activitățile curente.
2. Înfiinţarea unui centru multifuncţional, necesar persoanelor cu dizabilităţi, indifferent de grad , boală sau vârsta , pentru tratament , socializare , educare etc. de pe întregul judeţ Tulcea. Pentru aceasta avem nevoie de susţinere din partea Instituţiilor Administrative şi de Stat ( Primărie , DGASPC-uri etc )
3. Continuarea procesului de accesibilitate :
– construirea de lifturi în toate şcolile de masă;
– mijloace de transport adaptate , inexistente, inabordabile;
– trotuoare accesibile pentru cărucior ;
– parcări pentru persoanele cu dizabilităţi şi sancţionarea celor care ocupa aceste parcări, lângă locuinţa persoanelor cu dizabilităţi ;
– rampe inexistente, inabordabile la magazine , frizerii , farmacii , laborator de analize, cabinete private, la instituţii, la săli de sport, şcoli etc.
Se solicita obligativitatea asociaţiilor de propietari , că blocul în care locuiesc persoanele cu dizabilităţi , să fie prevăzute cu rampe de acces.
În mediu rural , accesul este inexistent.
4. Intregarea tuturor copiilor cu dizabilități în școlile de masă , excepție făcând nevăzătorii și surdomuții pemtru care şansa la educație este la școlile speciale , gratuit.
5. Încălcări ale drepturilor copiilor cu CES :
– asigurarea alocaţiei zilnice de hrană,
– decontarea transportului interurban pe drumul dintre localitatea de reşedinţă către o şcoală specială din altă localitate, pe care o frecventează copii lor.
– asigurarea rechizitelor şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte , prevăzute în legea Educaţiei Naţionale 1/2011.
6. Intregarea în câmpul munci, a persoanelor cu dizabilități, un răspuns la dificitul forței de muncă.
7. Promovarea politicilor Publice Alternative pentru copii cu TSA ( copii cu tulburări din sprectul AUTIST ) – organizată de ANDPDCA şi Asociaţia Help Autism.
8. Lipsa atelierelor pentru reparaţia mijloacelor ajutătoare de mers: fotolii rulante clasice / electrice/ cu comanda electronică, scutere electrice.
9. Inlcuirea biletelor de transport cu voucere/ card electronic pentru a beneficia toate persoanele cu dizabilităţi , gradul I şi ÎI , de această facilitate. Decontarea carburantului în valoarea de 1500 ron pentru gradu I / 750 ron pentru gradu ÎI , este o badjocora la adresa persoanelor cu dizabilităţi , intruncat cer multe documente , iar asistenţii personali sau părinţii renunţă întrucât nu au timp şi energie să umble.
Exemple :
– extras de cont pe numele persoanei cu dizabilitate;
– act de curatera / tutela li se cere părinţilor şi asistenţilor personali
– alimentează cu 100 ron pe un bon pentru a merge Tulcea – Constantă şi retur, li se zice că este valoarea unui bilet de tren doar dus;
– li se impune c-a cerere de decontarea să se facă în maxim 60 de zile de la data primului bon
– li se spune că nu se decontează carburantul consumat în oraş , ci doar deplasările lungi , valoarea unui bilet de tran clasa a ÎI – a.
– Suntem obligaţi să minţim că ne deplasăm în afara oraşului , la distanţe mari.
10. Indemnizaţia de hrană ce li se cuvine persoanelor cu dizabilităţi, să li se deie lor , direct , pe lângă cei 500 ron şi nu să se adauge la salariul asistentului personal . Astfel , este impozitat. Persoanele cu grad grav , fără asistent personal, nu primesc indemnizaţia de hrană.
11. Pentru pensia de invaliditate de la casa de pensii , nu se mai primesc dosarele tinerilor ce împlinesc 18 ani şi au grad de handicap grav. Chiar dacă le primesc dosarele şi vine decizia că nu sunt capabili de muncă , li se cere măcar o lună de muncă .
Aceasta pensie este acordată doar pentru 3 ani , cu drept de reinoire ( ancheta socială , vizite la medici de specialitate , privaţi , dosar cu cerere la comisie de expertiză ).
Dacă certificatul cu gradul grav este permanent , cerem să fie şi pensia de la casa de pensii permanentă .
12. Asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi grave , în timpul concedului de odihnă, cer asisitenta pentru persoana cu dizabilităţi.
13. Cerem ca impozitul pe casa / maşina / garaj să se acorde nu doar persoanelor cu dizabilităţi care sunt proprietari, ci şi familiei , conform legii 448/2006.
14. Acordarea sporului de stres şi asistenţilor personali ai persoanelor cu diziabilitati grave, ce sunt îngrijiţi în familie , conform legii 153/2017, privind salarizarea personalului din Fonduri Publice. De acest spor beneficiază doar asistenţii personali profesionişti.
15. Introducerea în gradul II de muncă a asistenţilor personali , ai persoanei cu gradul grav.
16. Pentru biletele de tratament la staţiune , prin casă de pensii , asistenţilor personali li se impune să plătească jumătate din valaorea biletului şi nu conform legii 448/2006.
17. La vârsta de pensionare, asistentiilor personali li se desface contractul de muncă şi nu li se mai încheie un contract individual de muncă. Astfel, pierd calitatea de asisitent personal care se ocupa de persoana cu dizabilităţi cu grad grav , zi de zi , 24 din 24 de ore şi aşa o viaţă întreagă.
18. Legitimaţia universală de călătorie să fie valabilă şi în TULCEA . Să nu fim obligaţi să utilizăm carduri de călătorie ce se reîncarca anual şi pe care trebuie să-l vizam la fiecare călătorie .
19. Asistenţii personali ar trebui să primească 15% spor de periclitate , 25% pentru al doilea copil cu dizabilitate , pentru că sunt astfel de cazuri sau mai mulţi copii cu dizabilitate în familie .
20. Ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilităţi după decesul familiei sale sau a asistentului personal ?
21. Racordarea la gaze a locuinţei unui membru al asociaţiei noastre , immobilizat în carutior , la Intrare Cuza Voda.
22. Când vor primi asistenţi personali al 13 – lea salariu ?
23. Când vor primit persoanele cu handicap a 13 –a indemnizaţie ?
24. Am dori să avem un reprezerntant, din rândul persoanelor cu handicap, în consiliul primăriei.
Back to top button