fbpx
Social

Solidaritatea Sanitară Tulcea participă la protestul în stradă de la București

Scăderea continuă a salariilor reale din sănătate a înghițit deja creșterile salariale anterioare, reducând continuu puterea de cumpărare și aruncând o bună parte din lucrătorii din sistemul public de sănătate în situația de sărăcie salarială (vizibilă în special în cazul majorității personalului auxiliar sanitar și a celui nemedical).

Eroii de ieri au fost uitați, recunoașterea socială a sacrificiilor făcute și a riscurilor asumate fiind rapid înlocuită de indiferență. Profesioniștii care au crezut anterior că recunoașterea muncii depuse și a importanței sociale a activității lor profesionale se îndrepta către calea cea bună, încep acum să părăsească unitățile publice de sănătate, mulți dintre ei alegând soluția migrației. Inflația accelerată generează lipsuri ce afectează calitatea serviciilor medicale și calitatea vieții profesionale.

În acest context Federația „Solidaritatea Sanitară” anunță participarea la protestele din data de 20.X.2022 pentru susținerea solicitărilor generale și, mai ales, pentru promovarea revendicărilor specifice profesioniștilor din sănătate. Membrii Federației „Solidaritatea Sanitară” prezenți la acțiune își vor manifesta nemulțumirea în fața celor mai importante instituții responsabile pentru situația lucrătorilor din sănătate, respectiv Guvernul, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, solicitând implementarea solicitărilor organizației.
Așteptările legitime ale profesioniștilor din sănătate sunt transpuse în revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară”, acestea vizând:
Acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de legea salarizării pentru anul 2022, respectiv acordarea creșterii integrale a salariilor de bază prevăzute de legea salarizării pentru toți lucrătorii din sănătate (inclusiv pentru personalul nemedical și personalul auxiliar sanitar), raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază în plată, plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază și calcularea salariilor de bază prin raportarea coeficienților de ierarhizare din legea salarizării la salariul de minim brut în plată. Cuplate cu actualizarea continuă, (conform ratei inflației), a salariului minim, aceste măsuri ar putea echilibra veniturile salariale reale ale profesioniștilor din sănătate.
Implementarea unor măsuri reale de sprijin a lucrătorilor din sănătate, centrate pe actualizarea valorii indemnizației de hrană la prețurile actuale ale alimentelor, modificarea și aplicarea legii privind recunoașterea îndeplinirii accelerate a stagiului de cotizare/pensionarea anticipată pentru toți lucrătorii care își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebit de periculoase, respectarea prevederilor privind limitele timpului de lucru, negocierea și semnarea unui nou CCM la nivel de sector, cu includerea tuturor drepturilor și solicitărilor legitime.
Elaborarea părții privitoare la Sănătate din noua lege a salarizării împreună cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector.
Dacă guvernanții se arată în continuare indiferenți față de soarta profesioniștilor din sănătate, participarea la acest protest ar putea fi doar începutul. Având în vedere faptul că în curând expiră Contractul colectiv de muncă la nivel de sector sanitar, fapt care generează dispariția unor serii întregi de drepturi negociate și dă posibilitatea de a deschide un conflict colectiv de muncă, programul protestelor ia în considerare toate formele de acțiune, inclusiv greva generală.
Federația „Solidaritatea Sanitară” atenționează guvernanții asupra dovezii pe care pandemia a furnizat-o în privința relevanței implementării planurilor de acțiune propuse de noi: în condițiile în care creșterile salariale din perioada 2016-2018 au determinat retenția profesioniștilor din sănătate, generând reziliența sistemului public de sănătate, este evident că aceasta este direcția corectă de acțiune. Resursa umană din sănătate are caracter strategic, finanțarea ei adecvată având caracterul unei investiții, nu al unei cheltuieli.

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button